Tag Archives: Mahshahr

اطلاعيه شماره ٣: كمپين براي آزادي كارگران زنداني

كارگران بازداشتي پتروشيمي ماهشهر آزاد شدند

بنا بر خبر سايت اتحاد “اتحاديه آزاد كارگران ايران” اعتصاب هزاران كارگر پتروشيمي ماهشهر امروز هشتمين روز خود را پشت سر گذاشت و  سه كارگر دستگير شده در اين اعتصابات منصور عباسی کارگر شرکت پیمانکاری خوارزمی و یکی از نماینده های کارگران، محمد باقر باقری کارگر شرکت پیمانکاری صنایع فارس و یکی از نماینده های کارگران  و  جاسم بدرانی یکی از کارگران شرکت پیمانکاری خوارزمی  كه روز گذشته دستگير شده بودند، زير فشار اعتراضات كارگران در  پايان ساعات آخر شب گذشته از زندان آزاد شدند. آزادي اين كارگران را به آنها، به خانواده هايشان و كارگران پتروشيمي ماهشهر و همه انسانهاي آزاديخواه تبريك ميگوييم.

آزادي اين كارگران بدنبال تجمع كارگران اعتصابي در روز گذشته مقابل مقر حراست صورت ميگيرد كه با شعار

Mahshahr, April 2011 the first strike of the petrochemicals.

دادن و با اعتراضشان خواهان آزادي فوري همكارانشان شدند و اعلام كردند كه اگر آنها آزاد نشوند به اعتراضات خود شدت خواهند داد. در ادامه همين اعتراضات در اول صبح امروز كارگران اعتصابي پتروشيمي ماهشهر بارها و بارها در ميدان مشرف به دفتر مركزي دست به راهپيمايي زدند و با شعارهايي چون  تهديد سرپرستان ديگر اثر ندارد، نه حيله نه تهديد ديگر اثر ندارد، پاسخ سركوبگري مقامات مسئول را دادند و بر روي خواست كوتاه شدن دست پيمانكاران از محيط كار پافشاري كردند.

طبق همين خبر به كارگران دستگير شده پتروشيمي ماهشهر اعلام شده بود كه امروز اول صبح بايد بار ديگر به اداره اطلاعات مراجعه كنند. اما مسئولين اين اداره طي تماسي با اين كارگران به آنان اعلام كردند كه در فرصت ديگري آنان را احضار خواهند كرد. بدين ترتيب كارگران پتروشيمي با اعتصاب جانانه شان و با شعارهايشان پاسخ سركوبگرانه جمهوري اسلامي را داند. با اين مبارزات كارگران پتروشيمي ماهشهر راه واقعي آزاد كردن كارگران زنداني و تمام زندانيان سياسي از زندان را نشان دادند.

 مبارزه  عليه احكام سنگين براي كارگران زنداني، مبارزه براي آزادي تمامي كارگران و زندانيان سياسي، يك گام مهم براي پيشروي جنبش كارگري و مبارزات كل جامعه است. با تمام قدرت براي آزادي كارگران زنداني و زندانيان سياسي از زندان تلاش كنيم.

٥ نوامبر روز جهاني اعتراض عليه احكام زندان براي فعالين كارگري و براي آزادي كارگران و زندانيان سياسي از زندان است كه از سوي جريانات و احزاب مختلفي فراخوان داده شده است. با تمام قوا به استقبال اين روز برويم.

كارگر زنداني، زنداني سياسي آزاد بايد گردد

كمپين براي آزادي كارگران زنداني

Free Them Now

١٠ مهر ١٣٩٠، ٢ اكتبر ٢٠١١

Advertisements