گزارشی کوتاهی از راهپیمایی بزرگ دفاع از حق پناهندگی در استکهلم- 28 اکتبر 2011

گزارشی کوتاهی از

 راهپیمایی بزرگ دفاع از حق پناهندگی در استکهلم- 28 اکتبر 2011

 

روز 28 اکتبر خیابانهای شهر استکهلم شاهد تظاهرات با شکوهی در دفاع از حق پناهندگی و در اعتراض به سیاستهای راست و غیر انسانی دولت سوئد در زمینه پناهندگی بود. در این تظاهرات که با ابتکار و سازماندهی فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی و همراهی و مشارکت گروهای و سازمانهای مدافع حقوق پناهندگی و حمایت برخی گروهها و احزاب سوئدی و ایرانی برگزار گردید، چند صد نفر شرکت داشتند. پناهندگان از کشورهای ایران، افغانستان، عراق، فلسطین، سوریه، سومالی، لبنان در این تظاهرات مشارکت داشتند. گروههایی از پناهندگان با سازماندهی قبلی از سوی مسئولین فدراسیون از شهرهای مختلف و منجمله مالمو، گوتنبرگ و بورس در این اعتراض بزرگ حضور بهم رساندند. واحد سوئد حزب کمونیست کارگری ایران به سهم خود در سازماندهی و بسیج نیرو برای این تظاهرات شرکت فعال داشت و از پیش نیر مردم را به شرکت در این راهپیمایی فراخوان داده بود.

 

 

 از سوی تظاهرات کنندگان باندرول ها و پلاکادرهایی حمل می شد که بر روی آنها شعارهایی نظیر “حق پناهجویان را برسمیت بشناسید”، “پناهندگی حق کسانی است که از خفقان، اذیت و آزار پلیسی، آپارتاید جنسی و جنگ گریخته اند”، “مردم را به کام مرگ نفرستید” و “ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی ناامن است” نوشته بود.  همچنین گروههای ایرانی شرکت کننده در این تظاهرات عکسها و شعارهای زیادی در ارتباط با جنایات جمهوری اسلامی و محکومیت اعدام، شکنجه و زندان در ایران در دست داشتند.

 

در راهپیمایی دفاع از حقوق پناهندگی در استکهلم تعداد زیادی از شخصیتها سیاسی و اجتماعی و نمایندگان احزاب سیاسی و سازمانهای مدافع حقوق پناهندگی  به سخنرانی پرداختند. سخنرانان در صحبتهای خود سیاستهای دولت سوئد در زمینه پناهندگی را مورد انتقاد شدید قرا دادند و خواهان برقرا یک سیاست پناهنده پذیری انسانی در سوئد شدند.  

 

در دیداری قبل از برگزای تظاهرات هئیتی مرکب از نمایندگان فدراسیون، سازمان کودکان مقدمند و همچنین انجمن هزاره جات افغانستانی- پاکستانی با یکی از مسئولین کمیسیون امور اجتماعی مجلس که بر موازین مربوط بر پناهندگی نیز نظارت دارد، دیدار کردند. امیدواریم که گزارش دقیقتر این دیدار از جانب فدارسیون سراسری پناهندگان ایرانی هر چه زودتر منتشر گردد.

 

حزب کمونیست کارگری ایران مارش بزرگ 28 اکتبر استکهلم در دفاع از حق پناهندگی را یک آغاز خوب برای شروع دوره نوینی از مبارزات بمنظور عقب راندن سیاستهای ضد پناهندگی دولت سوئد می داند. لازم است همه نیروهای مترقی و آزادیخواه، سازمانهای مدافع حقوق پناهندگی و اتحادیه های کارگری دست در دست هم بگذارند و یکصدا از حقوق پناهندگان در مقابل سیاستهای راست دولت سوئد به دفاع برخیزند. ما یکبار دیگر اعلام می کنیم که ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی یک کشور ناامن است  و دیپورت پناهجویان به قتلگاه جمهوری اسلامی باید فورامتوقف گردد. همچنین همه کسانی که از دست سرکوب و خفقان، آپارتاید جنسی، اذیت و آزار پلیسی و خطر اعدام و شکنجه از ایران گریخته اند باید بعنوان پناهنده سیاسی پذیرفته شوند.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s