آخرین اخبار در باره وضعیت 11 نفر از مخالفان جمهوری اسلامی که در مقابل سفارت جمهوری در دانمارک اسلامی دستگیر شدند!

آخرین اخبار در باره وضعیت 11 نفر از مخالفان جمهوری اسلامی که در مقابل سفارت جمهوری در دانمارک اسلامی دستگیر شدند!
تلاش ما برای آزادی دستگیر شدگان دانمارک که روز 5 اکتبر به هنگام برگزاری یک اعتراض علیه رژیم در مقابل سفارت جمهوری اسلامی در کپنهاگ بازدااشت شدند همچنان ادامه دارد. این دوستان متاسفانه هنوز در بازداشت هستند. ما در این رابطه نامه سر گشاده ایی به دولت دانمارک داده ایم که طی آن به دستگیری مخالفان جمهوری اسلامی شدیدا اعتراض کرده ایم. این نامه در عین حال به رسانه های جمعی دانمارک و اتحادیه های کارگری این کشور ارسال شده است.
آخرین تحول این است که مقامات اداره مهاجرت سوئد و پلیس اتباع خارجی این کشور از پذیرش این دوستان تا دوشنبه 17 اکتبر بدلیل آنچه که “نداشتن نیرو و امکانات” ذکر شده است، امتناع می کنند. قابل ذکر است که 11 نفر در بند همگی پناهنده سیاسی هستند و طبق قوانین قوانین دولت های دانمارک و سوئد خروج آنها از سوئد غیر قانونی قلمداد می شود.پلیس دانمارک مدعی است که دستگیر شدگان را باید پلیس و اداره مهاجرت سوئد از آنها تحویل بگیرند.
واقعیت این است که دو روز پس از دستگیری این دوستان یعنی 7 اکتبر بدنبال آنکه مقامات سوئدی از پذیرش بلافاصله دستگیر شدگان امتناع کردند، برای آنها دادگاهی در دانمارک تشکیل می گردد. چرا که پلیس مجاز نیست بدون رای دادگاه کسی را بیشتر از سه روز در زندان نگه دارد. دادگاه رای می دهد که دستگیر شدگان می توانند تا دوشنبه 17 اکتبر در زندان دانمارک نگه داشته شوند. این دادگاه هیچ اتهام دیگری بجز ورود غیر قانونی به دانمارک را علیه پناهجویان وارد ندانسته است. دستگیر شدگان از سوی وکیل در این دادگاه نمایندگی شده اند. طی تماسهایی که ما با مقامات سوئدی داشته ایم آنها می گویند که ما “تا دوشنبه 17 اکتبر نیروی لازم برای پذیرش دستگیر شدگان را نداریم”!
از نظر ما قضیه خیلی روشن است. دوایر دولتی در دانمارک و سوئد با هم تبانی کرده اند که آزادی دستگیر شدگان را به خاطر ” تنبیه کردن آنها” کشدار کنند. این سیاست عمیقا ضد انسانی است که می خواهد تاوان اعتراض بر حق علیه جمهوری اسلامی را با بازداشت و سپس با عذرهای من در آوردی برای تاخیر در آزادی دستگیر شدگان بدهد. تلاش ما در حال حاضر این است که از طریق رسانه های جمعی افکار عمومی را در جریان این رویدادها بگذاریم و بدینوسیله اداره مهاجرت سوئد و پلیس اتباع خارجی را زیر فشار قرار دهیم.
ما به رفتار غیر انسانی دوایر دولتی دانمارک و سوئد شدیدا معترضیم و سازمانهای کارگری، نهادهای مدافع حقوق انسان و همه آزادیخواهان و مخالفین جمهوری اسلامی را به اعتراض به دولت دانمارک و سوئد فرامیخوانیم.
حسن صالحی– کمپین کارگران زندانی را آزاد کنید- سوئد
12 اکتبر 2011
تلفن تماس: 0703171102
ای میل آدرس: hassan_salehi13@yahoo.com
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s