برای جهانی فارغ از اعدام و جنایت

بمناسبت ١٠ اکتبر روز جهانی علیه اعدام

برای جهانی فارغ از اعدام و جنایت

اعدام نام دیگری برای کشتن انسانهاست. قتل عمد است. قتلی است که با نقشه از پیش و با اعلام قبلی و با خونسردی انجام میشود. اعدام جنایت سازمانیافته است و دولت و نیروی مسلط بر جامعه که اعدام میکند، خود مرتکب جنایت میشود. بهانه های این عمل شنیع هر چه باشد، هدف اما، واحد است: کنترل جامعه از طریق ارعاب!

اعدام اجرای عدالت نیست، انتقام است. چشم در مقابل چشم است. متعلق به گذشته است. اعدام بر خلاف ادعای مدافعین آن، به کاهش جرم کمک نمیکند. برعکس، در جوامعی که اعدام ملغی شده است، آمار جرائم نیز کاهش یافته است. بیشترین اعدام ها در کشورهای ایران، آمریکا، چین،عربستان سعودی و عراق صورت میگیرد و خشونت در این کشورها بیداد میکند. و البته اولین قلم خشونت خود این اعدام ها است.

اعدام نه فقط عملی شنیع است بلکه، پروسه صدور حکم اعدام نیز در اغلب مواقع ناروشن و پر ابهام است. اعدام تروي ديويس در ماه گذشته در آمریکا پس از بیست سال حبس و سه بار بتعویق افتادن حکم بخاطر ابهامات بسیار در پرونده، یک نمونه بارز است. این حکم علیرغم اعتراضات گسترده مخالفین اعدام در آمریکا و در اقصا نقاط جهان، جنایتکارانه اجرا شد.

در ایران طی سه دهه حکومت جنایتکار اسلامی، دهها هزار نفر از مخالفین سیاسی و عقیدتی به جوخه های اعدام سپرده شدند. صدها نفر با اتهاماتی نظیر رابطه جنسی خارج از ازدواج و همجنسگرائی اعدام یا سنگسار شدند. عده کثیری به جرم قاچاق مواد مخدر و یا حتی به جرم اعتیاد اعدام شدند. جمهوری اسلامی، به تمام معنی ماشین  شکنجه و کشتار و اعدام است. در ماه های اخیر و با بالا گرفتن اختلافات باندهای حکومتی و ترس از یک برآمد توده ای و شورش مردم، موج تازه ای از اعدام براه افتاده است و تنها در ماه سپتامبر بیش از صد نفر توسط جمهوری اسلامی اعدام شده اند. باید به مقابله با این موج جنایت برخاست.

پایان دادن به اعدام کار جهان متمدن است. کار جنبش های عدالتخواهانه، کار مردم آزادیخواه و جنبش کارگری و کمونیستی است. به یمن مبارزه همین جبنش ها، تاکنون جنبش ضد اعدام در بسیاری از کشورها پیشروی بزرگی داشته است. جمع کردن بساط شنیع و جنایتکارانه اعدام در سایر نقاط جهان نیز کار همین مردم است. باید بپاخاست و به این وحشیگری در سراسر جهان و برای همیشه پایان داد و این ابزار سرکوب و ارعاب را از دست طبقه حاکم بیرون کشید.

حزب کمونیست کارگری ایران

١٤ مهر ١٣٩٠، ٦ اکتبر ٢٠١١

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s