در پاسخ به ادعاهای پلیس دانمارک

در پاسخ به ادعاهای پلیس دانمارک

مقامات سفارت جمهوری اسلامی باید دستگیر شوند نه مخالفین آن

A response to the Danish Police regarding illegitimate arrest of Iranian activist protesting against the savagery of the Islamic regime. We by the authority of 75 million Iranians fighting to rid themselves of a gang of murdering thugs reserve our right to demonstrate against the Islamic filth where ever they show their bloody faces. These thugs do not represent our people and if they do not leave the embassies we will pull them out of Iranian people's property . These psychopathic genocidal filth must be arrested and prosecuted in the International Criminal Court for crimes against humanity.

 

پلیس دانمارک بدنبال دستگیری ١٤ نفر از مخالفین جمهوری اسلامی در مقابل سفارت این رژیم در اطلاعیه ای ادعا کرده است که اینها بخاطر ورود غیر قانونی، اقامت غیر قانونی و خرابکاری (vandalism) و پنج دقیقه بعد از شکایت سفارت دستگیر شده اند. این ادعاها، همانطور که دستگیری مخالفین جمهوری اسلامی و یا دیپورت پناهندگان ایرانی به ایران، بخشی از حمایت دولت و پلیس دانمارک از حکومت منفور اسلامی است.

 پلیس دانمارک در اطلاعیه مطبوعاتی اش اذعان کرده است که دستگیرشدگان تعدادی پوستر و پلاکارد در دست داشتند و در اعتراض به جمهوری اسلامی مقابل سفارت تجمع کرده بودند و قصد داشتند غیرقانونی وارد سفارت شوند. هیچکدام از این اقدامات جرم نیست. سفارت رژیمی که دهها نفر از مخالفین را در کشورهای اروپائی ترور کرده، تنها در هفته های گذشته تعدادی از فعالین کارگری و دانشجوئی را دستگیر و آنها را به حبس های سنگین از جمله به یازده سال زندان محکوم کرده و تنها در ماه سپتامبر صد نفر از جمله یک فعال سیاسی که مشغول گذراندن محکومیت پنج ساله اش در زندان بود و یک نوجوان را به جنایتکارانه ترین شیوه اعدام کرده است. حکومتی که فعالانه از رژیم مجرم سوریه در قتل عام مردم این کشور دفاع میکند و خود با ترور و کشتار و جنایت سر پا مانده است. مگر اینها و دهها جنایت روزمره دیگر از جمله فعالیت تروریستی سفارتهای این حکومت برای پلیس و دولت دانمارک روشن نیست؟ چه کسی “غیرقانونی” است سفارت چنین رژیمی یا مردم آزادیخواهی که به سرکوب ساده ترین حقوق خود اعتراض میکنند؟

 ما حق مردم میدانیم که همه جا مقابل سفارت های جمهوری اسلامی تجمع کنند، وارد سفارت شوند، آنها را اشغال کنند و خواهان تعطیل این مراکز جاسوسی و ترور شوند. پلیس دانمارک حق آزادانه اعتراض و ابراز نظر علیه جمهوری اسلامی را با دستگیری مخالفین این حکومت سلب کرده است و باید از جانب هر انسان آزادیخواهی، هر انسان مدافع آزادی بیان و اعتراض آنهم علیه چنین رژیم سفاکی شدیدا محکوم شود. ما اعلام میکنیم که سفارت های حکومتی که در داخل ایران میکشد و شکنجه و سرکوب میکند و در خارج دست به جاسوسی و ترور میزند غیر قانونی است و باید در همه کشورها تعطیل شود.

 دستگیر شدگان باید فورا آزاد شوند، از آنها عذرخواهی شود و در مقابل هر ضرر و زیانی به آنها غرامت داده شود. ما مردم دانمارک و همه مردم آزادیخواه را به اعتراض به دولت و پلیس دانمارک برای آزادی فوری دستگیر شدگان و تعطیل سفارت حکومت ترور و جنایت اسلامی فرامیخوانیم.

 تشکیلات خارج کشور حزب کمونیست کارگری ایران

٦ اکتبر ٢٠١١

ضمیمه: اطلاعیه مطبوعاتی پلیس دانمارک

 

Pressemeddelelse fra Københavns Politi sendt kl. 18:48 onsdag d. 5. oktober 2011

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s