سه‌ شنبه‌های همبستگی‌

سه‌ شنبه‌های همبستگی‌ سه‌ شنبه‌ها در همبستگی با خانواده‌های هزاران زندانی سیاسی، با خواست آزادی بی‌ قید و شرط و فوری تمام زندانیان سیاسی، ما چه در ایران و چه در خارج از ایتان ، در سراسر جهان تجمع خواهیم کرد. در ایران در مقابل زندانها با شاخه گلی‌ در دست، در خارج از ایران با شعار مرگ بر جمهوری اسلامی و در مقابل سفارت‌ها و مراکز دیپلماتیک و فرهنگی‌ جانیان ، شکنجه گران و تجاوزکاران اسلامی! به ما به پیوندید! زندانی سیاسی آزاد باید گردد! زنده بعد آزادی! میشن فری ایران

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s