حتی دو میلیون تومان هم کافی نیست

وزیر کار رژیم اسلامی: افزایش حقوق کارگران در سال آینده بعید است!

کارگران: حتی دو میلیون تومان هم کافی نیست!

اخیرا وزیر کار رژیم اسلامی سرمایه داران٬ عبدالرضا شیخ الاسلامی٬ از”بعید بودن افزایش حقوق کارگران در سال آینده” سخن گفته است. وی با اشاره به “بهره‌مندی بیشتر کارگران از مزایای اجرای قانون یارانه‌ها” افزایش احتمالی دستمزد کارگران را باعث تورم دانست!

 

از وزیر کار رژیمی که کارگر را شلاق میزند و زبان میبرد و معیشت و منزلت کارگر برایش پشیزی ارزرش ندارد از این بیشتر انتظاری نمی رود. اما اینکه او انتظار داشته باشد که کارگران به این راضی شوند٬ حماقت اگر نباشد خود فریبی است. ازاین حماقت ها و خودفریبیهای نمایندگان سرمایه زیاد دیده شده است. آخرینش مبارک بود که گفت می ماند و ۲۴ ساعت نکشید که محبور به رفتنش کردند.

 

کارگران٬

سخنان وزیر کار هشداری است به همه ما که متحد و سراسری برای افزایش حداقل دستمزدها به میدان بیائیم. اگر چه دولت، کارفرمايان و پادوهاى آنها در شوراهاى اسلامى يکجانبه در مورد دستمزد کارگران تصميم مى گيرند٬ اما دوشادوش هم و با شعار افزایش حداقل دستمزدها متناسب با تامین رفاه و آسایش یک حانوار کارگری حکم و اراده خود را به سرمایه داران و دولتشان تحمیل کنیم. دستمزدها باید چندین برابر شود. همانطور که قیمت نان٬ برق و گاز و سوخت چند برابر شده است. در جواب به کسانی که یارانه چندرغازی  را به رخ ما می کشند بگوئید که آماده اید به اندازه حقوق وکلای مجلس و وزرای دولت زندگی کنید و از خیر یارانه بگذرید. حقیقتا چند نفر از این مفتخوران حاضرند که حتی یک روز با دستمزد کارگر زندگی کنند؟

 

تاکنون شش تشکل کارگری و کارگران ١٤ مرکز کارگری در نقاط مختلف کشور یعنی جمعا بیست تشکل و مرکز کارگری با بیانیه هائی خواهان افزایش دستمزد بین یک تا دو میلیون تومان شده و تاکید کرده اند که دستمزدها باید چندین برابر شود. باید این حرکت را تقویت کرد و به این حرکت پیوست. این پاسخ محکمی به سخنان وزیر کار و شورایعالی کار و سایر نهادهای حکومت است.

 

حداقل دستمزدها باید بی درنگ چندین برابر شود. حزب از همه تشکل ها و مراکز کارگری، از معلمان و پرستاران و سایر حقوق بگیران زحمتکش میخواهد که به حرکت بیست تشکل و مرکز کارگری بپیوندند تا یک حرکت بزرگ در سراسر کشور با خواست افزایش چندین برابر دستمزدها شکل بگیرد. بسیار مهم است که همه کارگران و بویژه کارگران مراکز کليدي٬ نظير صنايع نفت٬ ذوب آهن٬ ماشين سازي و آب و برق پرچم افزایش دستمزدها٬ پرچم رفاه و آسایش را به دست بگیرند و با این خواست ها به استقبال انقلاب برای برچیدن بساط حکومت اسلامی سرمایه داران و بساط فقر و استثمار و سرکوب برویم.

آزادی، برابری، حکومت کارگری

مرگ بر جمهوری اسلامی

زنده باد جمهوری سوسیالیستی

حزب کمونیست کارگری ایران

۱۲ فوریه ۲۰۱۱- ۲۳ بهمن ۱۳۸۹

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s