انقلاب در مصر، اعدام در ایران

اطلاعیه حزب کمونیست کارگری درمورد خطر اعدام گسترده تر زندانیان سیاسی

انقلاب در مصر، اعدام در ایران!

 

خبرها و گزارشات از جمله خبری که به کمیته بین المللی علیه اعدام رسیده است، حاکی از این است که رژیم اسلامی در تدارک گسترش اعدام زندانیان سیاسی است. جمهوری اسلامی که درگیر بحران درونی و فلج اقتصادی است و در محاصره خشم و نفرت مردم ایران قرار دارد، در یک ماه گذشته بطور دیوانه وار ماشین قتل دولتی را بکار گرفته تا مگر بر عمر ننگین خود بیفزاید. اکنون با وقوع انقلاب در مصر و تونس و توجه وسیع مردم ایران به این تحولات، جمهوری اسلامی بیش از پیش به وحشت افتاده و میکوشد با آدمکشی و اعدام زندانیان سیاسی به خیال مریض خود به “حمله بازدارنده” علیه جامعه دست زند. بردن دهها زندانی سیاسی در قرنطینه و قطع ملاقات ها، اعدام زهرا بهرامی و تعداد دیگری از زندانیان سیاسی در هفته های اخیر و همینطور اظهارات اخیر اژه ای، همه شواهد هشدار دهنده از قصد حکومت مستاصل اسلامی برای کشتار بیشتر است. اما این واپسین تقلاهای جمهوری اسلامی برای بقاء نیز باید با اعتراض گسترده و نفرت عمومی روبرو گردد و گور این شقی ترین جنایتکاران زمان ما را عمیقتر نماید.

ما همه مردم ایران و جهان، همه نیروهای مترقی و مخالف اعدام و همه نیروهای مخالف جمهوری اسلامی  را فرامیخوانیم تا با تمام قوا علیه اعدام ها و برای آزادی زندانیان سیاسی در ایران به میدان بیایند. این یک وضعیت اضطراری است و باید سریعا و با تمام قوا اطلاع رسانی و بسیج کرد و  دست به عمل زد.

مردم ایران را فرامیخوانیم تا وسیعا به کمک خانواده های زندانیان سیاسی بشتابند، در اجتماعات آنها در برابر زندانها و دادگاه ها شرکت کنند. به هر ترتیب ممکن از شعارنویسی بر دیوارها تا فریادهای شبانه علیه اعدام تا برپایی اجتماعات در محلات و دانشگاه ها و کارخانه ها خواهان قطع فوری اعدام ها و آزادی همه زندانیان سیاسی شوند.

نقشی که مردم آزاده ساکن خارج اکنون میتوانند ایفاء کنند مهمتر از هر زمان است. باید در برابر سفارتخانه های جمهوری اسلامی، در جلوی پارلمانهای کشورهای مختلف و در مراکز شهرها اجتماع کرد و خواهان تشدید فشار سیاسی بر جمهوری اسلامی شد. باید وسیعا فشار آورد که تمام دولت های جهان اعدام ها را محکوم کنند و خواهان پایان دادن فوری به اعدام و آزادی کلیه زندانیان سیاسی در ایران شوند. باید وسیعا فشار آورد که جمهوری اسلامی را مورد تحریم سیاسی دیپلماتیک قرار دهند، روابط سیاسی خود را با این حکومت قطع کنند، سفر مقاماتش را به کشورهای خود ممنوع کنند و از کلیه مجامع بین المللی بیرونش کنند.

حزب کمونیست کارگری با تمام قوا در این جهت تلاش میکند و همه سازمانهای مترقی و مدافع حقوق انسان، اتحادیه های کارگری، و همه نیروهای اپوزیسیون را به فعالیتی وسیعتر و هماهنگ تر از هر زمان بر علیه اعدام ها و برای آزادی زندانیان سیاسی فرا میخواند.

گسترده باد اقدام متحد مردم آزاده علیه اعدام ها و در دفاع از زندانیان سیاسی!

سرنگون باد جمهوری اسلامی!

زنده باد حکومت انسانی!

حزب کمونیست کارگری

١ فوریه ٢٠١١، ١٢ اسفند ١٣٨٩

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s