اطلاعيه ٥١:

غلامرضا غلامحسيني از اعضاي سنديكاي واحد هنوز

در زندان است

در اطلاعيه شماره ٥٠ از حمله روز چهارشنبه ١٢ آبان مامورين اطلاعات جمهوري اسلامي به دو تن از رهبران سنديكاي شركت واحد، سعيد ترابيان و غلامرضا غلامحسيني در يك كافي نت در شهر كرج  گزارش كرديم. به ما گزارش شده بود كه هر دو اين كارگران كه بعد از ضرب و شتم فراوان دستگير و به زندان رجايي شهر منتقل شده بودند، آزاد شده اند. اما متاسفانه آخرين گزارش دريافتي حاكي از اينست كه غلامرضا غلامحسيني همچنان در زندان است و از وضعيت او هيچ خبري در دست نيست.

خبر حمله به اين دو فعال كارگري و از اعضاي سنديكاي واحد، بصورت خبري كمپيني از سوي آي تي اف (اتحاديه بين المللي ترانسپورت) وسيعا منتشر شده است. در گزارش خبري آي تي اف بعد از  گزارش ماوقع آمده است:” آي تي اف بر اين نظر است که باز داشت‌هاي اخير يکي‌ از آخرين کمپين‌هاي است براي شکستن سنديکا واحد و مسئولين با بوق و کرنا گذاشتن اين جر ايم، تهديدها و خشونت که استفاده ميشود تا جلوگيري کند از فعاليت‌هاي قانوني سنديکاي”

جمهوري اسلامي نقش تشكلهاي كارگران در متحد كردن مبارزات كارگري را ديده است. ديده است كه چگونه سنديكاي شركت واحد و سنديكاي نيشكر هفت تپه بعنوان ظرف اتحاد كارگران عمل كرده اند. ديده است كه چگونه كارگران واحد با قدرت تشكلشان اعتصابات باشكوه سال ٨٤ را خلق كردند. ديده است كه چگونه كارگران نيشكر هفت تپه در سال ٨٧ با اعتصاباتشان و مبارزاتشان نقش مهمي در اعتراضات كارگري و كل منطقه خوزستان داشتند. از اينروست كه اين تشكل ها و هرگونه تلاشي از سوي كارگران براي متشكل شدن را هدف قرار داده است. از اينروست  كه رهبران اين كارگران را مرتبا مورد پيگرد و دستگيري و تهديد قرار ميدهد. به همين جرم است كه اكنون منصور اسانلو و ابراهيم مددي و رضا شهابي و غلامرضا غلامحسيني در زندانند. و فعالين كارگري اينچنين دستگير و مورد ضرب و شتم قرار ميگيرند. در ادامه همين سياست است كه اكنون رهبران كارگران سنديكاي نيشكر هفت تپه بعد از تهديدات و فشارهاي بسيار و بازداشت و زنداني شدن، اكنون از كار بيكار شده اند. بايد در برابر اين سياستها ايستاد . دفاع از كارگران زنداني امروز يك ركن مهم دفاع از حق تشكل، حق اعتصاب و حقوق پايه اي ما كارگران است. ما همگان را فراميخوانيم به پيوستن به كمپين براي آزادي كارگران زنداني فراميخوانيم.

هم اكنون كمپيني جهاني براي آزادي كارگران زنداني در جريان است. ما نيز به سهم خود با اعلام كمپين براي آزادي كارگران زنداني در انعكاس سريع اخبار مربوط به كارگران زنداني و جلب حمايت وسيع جهاني تلاش ميكنيم. به هر شكل كه ميتوانيد با اين كمپين همكاري كنيد.

بايد اين تهديدات و فشار ها بر روي فعالين كارگري و فعالين اعتراضي در عرصه هاي مختلف اجتماعي را با تمام قدرت محكوم كرد و مورد اعتراض قرار داد.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s