Behnam:kept in ward 350 EVIN and hospitalized

اطلاعيه شماره ٤٦:

بهنام ابراهیم زاده در  بند ٣٥٠ اوين زنداني  و در بهداري زندان بستري است

بنا به گزارش دريافتي بهنام ابراهیم زاده فعال كارگري و دفاع از حقوق كودك بعد از ٤ ماه بازداشت از روز شنبه ١٧ مهر به بند عمومی ٣٥٠ زندان اوین منتقل شده است. او ٧ مهر بود كه در اعتراض به تداوم بازداشت  خود و فشار و شکنجه دايم در زندان دست به اعتصاب غذا زد و بعد از دوازده روز اعتصاب دچار خونريزي معده گرديد. بهنام  به درخواست خانواده و دوستدارنش بعد از انتقال به بند عمومي ٣٥٠ به اعتصاب غذای خود پایان داد و هم اکنون در بهداری زندان اوين در وضعيت جسمي بدي بسر ميبرد.

 

عليرغم اينكه براي بهنام وثيقه صد ميليون تعيين شده است، اما جانيان اسلامي به بهانه اينكه وثيقه اي كه خانواده اش آماده كرده اند، از شهرستان است و بايد از تهران باشد، آنها را سردوانده و بهنام را همچنان در اسارت خود نگاهداشته اند.

 

بهنام زندان است، بخاطر دفاع از حقوق كارگر، بخاطر دفاع از حقوق كودك و بخاطرمبارزاتش براي يك زندگي انساني..

بهنام ابراهيم زاده، منصور اسانلو، رضا شهابي، ابراهيم مددي و همه زندانيان سياسي بايد فورا از زندان آزاد شوند.

 

كارگر زنداني، زنداني سياسي آزاد بايد گردد

“كمپين براي آزادي كارگران زنداني”

 

شهلا دانشفر

0044-77798 98968

Shahla_Daneshfar@yahoo.com

بهرام سروش

0044-7852 338334

Bahram.Soroush@gmail.com

براي امضاي طومار اعتراضي كمپين براي آزادي كارگران زنداني و پيگيري اخبار مربوط به كارگران زنداني به وب لاگ ويژه اين كمپين سر بزنيد.

http://free-them-now.blogspot.com/p/blog-page.html

 

٢١ مهر ١٣٨٩- ١٣ اكتبر ٢٠١٠

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s