Behnam says he will continue his STRIKE

اطلاعیه شماره ٤٢:

بهنام  ابراهيم زاده اعلام كرده است كه تا وقتي وضعيت او روشن نشود و به فشار و شكنجه بر روي او خاتمه داده نشود، به اعتصاب غذاي خود ادامه خواهد داد

روز گذشته  ١٢ مهر (٤ اكتبر)، بهنام ابراهيم زاده فعال كارگري و فعال دفاع از حقوق كودك در تماسي كه با خانواده اش برقرار كرد، از فشار دائم و شكنجه در زندان، خبر داد.  بهنام همچنان در اعتصاب غذا بسر ميبرد. مقامات زندان به او فشار آورده اند كه به اعتصابش پايان دهد. اما او اعلام كرده است كه تا وقتي كه به اين  شكنجه ها و فشار ها و به وضعيت بلاتكليفش  خاتمه داده نشود، به اعتصاب غذاي خود ادامه خواهد داد.  براي بهنام وثيقه ١٠٠ ميليون تومان تعيين شده است، خانواده او اين وثيقه را آماده كرده و به مقامات زندان اعلام كرده اند، اما  آنها اين وثيقه را تحويل نگرفته و مرتب ميگويند خودمان خبرتان ميكنيم. به خانواده بهنام گفته اند كه  در پنجشنبه ١٥ مهر نيز ملاقات نخواهند داشت. بدين ترتيب بهنام ابراهيم زاده سه ماه و ٢٢روز است كه در زندان جمهوري اسلامي بسر ميبرد و در وضعيتي ناروشن و زير فشار قرار دارد. جان او در خطر است . با حمايت وسيع خود كاري كنيم كه اين فشار ها از روي بهنام برداشته شود و هر چه زود تر از زندان آزاد شود.

 

موسي ابراهيم زاده برادر بهنام، طي نامه اي در ٨ مهر ضمن اعلام كارزاري جهاني براي آزادي بهنام از زندان، از طرف خود و همه خانواده وي همه انسانهاي آزاديخواه را فراخواند تا آنها را حمايت كنند و فشار بياورند تا هر چه زودتر بهنام از زندان آزاد شود. با طومار هاي اعتراضي خود و به هر شكلي كه ميتوانيم وسيعا به اين فراخوان پاسخ دهيم.

 

بهنام ابراهيم زاده،  رضا شهابي، منصور اسانلو، ابراهيم مددي و همه كارگران زنداني و زندانيان سياسي بايد فورا و بدون قيد و شرط از زندان آزاد شوند. پرونده هاي تشكيل شده براي كارگران زنداني و فعالين سياسي بايد فورا لغو و احضار و تهديد آنان متوقف شود.

با كمپين براي آزادي كارگران زنداني همكاري كنيد.

 

كارگر زنداني، زنداني سياسي آزاد بايد گردد

كمپين براي آزادي كارگران زنداني

 

شهلا دانشفر

0044-77798 98968

Shahla_Daneshfar@yahoo.com

بهرام سروش

0044-7852 338334

Bahram.Soroush@gmail.com

براي امضاي طومار اعتراضي كمپين براي آزادي كارگران زنداني و پيگيري اخبار مربوط به كارگران زنداني به وب لاگ ويژه اين كمپين سر بزنيد.

http://free-them-now.blogspot.com/p/blog-page.html

 

١٣ مهر ١٣٨٩- ٥ اكتبر ٢٠١٠

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s