Kyan Tayer Workers protest. 14 month unpaid labour!

کارگران کیان تایر٬ در اعتراض به عدم پرداخت چهارده ماه طلب

دست به اعتصاب زدند و کارخانه را در اختیار خود گرفتند

کارگران کارخانه کیان تایر از روز شنبه دهم مهرماه برای چندمین بار در اعتراض به عدم پرداخت چهارده ماه دستمزدهای پرداخت نشده و حق بیمه هایی که از تیر ماه امسال به سازمان تامین اجتماعی پرداخت نشده ٬ و موجب بی اعتبار شدن دفترچه های درمانی کارگران گردیده است، در کارخانه دست به اعتصاب زدند!

در این حرکت اعتراضی مدیریت کارخانه با بی توجهی و بی اعتنایی بخواستهای بحق کارگران تلاش در خنثی کردن اعتراض آنان داشت. این بی مبالاتی آشکار٬ سبب شد تا کارگران مصمم تر به اعتراض خود ادامه دهند و اعتصاب وسیعتری را سازمان دهند!

طبق خبر منتشر شده در سایت اتحاد (سایت اتحادیه آزاد کارگران ایران)، در ادامه این حرکت اعتراضی از صبح روز یکشنبه یازدهم مهر ماه٬ کارگران کیان تایر با تجمع در مقابل انتظامات کارخانه دست به اعتراض زده و در ادامه، از خوردن غذای کارخانه خودداری کردند.

مدیریت کارخانه که خود را با اعتراض وسیعتری روبرو دید٬  مجبور گردید روز یکشنیه بعد از ظهر با نمایندگان کارگران جلسه ای برگزار کند٬ تحت فشار نمایندگان کارگران که توضیح و دلیل عدم پرداخت حق و حقوق پرداخت نشده شان را جویا میشدند، مدیریت ناگزير به حضور در تجمع كارگران شده و  با دادن وعده و وعیدهای همیشگی تلاش کرد تا مانع تداوم اعتراض آنان شده و كارگران را مجاب کند تا کارخانه را تا روز چهارشنبه تعطیل کنند. اما کارگران با خنثی کردن ترفند مدیریت زیر بار تعطیلی نرفتند.

کارگران خشمگین فریاد میزدند٬ گوش ما از این وعده های دروغین پر است٬ دستمزدهای پرداخت نشده ما را بدهید! یکی از کارگران با خشم و فریاد پرسید: مگر یک کارگر بغیر از حق و حقوقش از شما چه میخواهد، ما مشکل داریم، ما نمیتوانیم زندگی کنیم و در ادامه از شدت بغض و ناراحتی بیهوش نقش بر زمین شد.

بدنبال بالا گرفتن و تشدید دامنه اعتراضات٬ مدیریت کارخانه اقدام به تهدید استفاده از نیروی نظامی در محیط کارخانه کرد. این امر٬ موجب شعله ور شدن آتش خشم کارگران گردید٬ کارگران چنان از این وضعیت رقت انگیز و تهدیدات مدیریت به خشم آمدند که مصمم و یکپارچه با بیرون کردن مدیران حاضر در محل٬ کارخانه را در اختیار خود گرفتند!

مدیریت کارخانه با سهل انگاری عمدی در تهیه مواد خام برای تولید، سعی در تعطیلی کارخانه دارد.

کارگران کیان تایر اعلام کرده اند علیرغم مقدار بسیار ناچیز مواد اولیه برای تولید، محل کارخانه را ترک نخواهند کرد و به اعتصاب و اعتراض خود تا رسیدن به خواستهایشان ادامه خواهند داد.

کارگران به درست دولت را مسئول وضعیت موجود خود میدانند و ميگويند این دولت است که باید پاسخگوی چهارده ماه عدم پرداخت دستمزد و سایر حقوق پایمال شده آنان باشد.

چندين سال است كه كارگران كيان تاير با معضل دستمزدهاي پرداخت نشده روبرويند و همواره با اعتراض و مبارزه شان توانسته اند، بخش هايي از طلبهايشان را نقد كنند. اتكا به مجمع عمومي و انتخاب نمايندگان واقعي خود و تلاش براي كوتاه كردن دست شوراهاي اسلامي از مبارزاتشان، از جمله اقدامات مهم كارگران كيان تاير در طول مبارزاتشان بوده است. اينها همه تجربيات با ارزشي است كه پشتوانه مهمي براي پيشبرد قدرتمند تر مبارزات كارگران كيان تاير است و اتكا به مجمع عمومي بعنوان ظرف اتحاد كارگران  نقش كليدي و مهمي در اين مبارزات دارد.

همچنين خانواده های کارگران کیان تایر با همراهي و شركت فعال خود در مبارزات كارگران   میتوانند نقش بزرگی در تداوم قدرتمند اين اعتراضات ایفا کنند و رسما خواهان پاسخگویی دولت و مدیران کارخانه در باره وضعیت نابسامان اقتصادی خود گردند.

دولت و مدیریت کارخانه موظف است با پاسخگویی به کارگران و خانوداه های آنان بدون درنگ دستمزدهای معوقه آنان را پرداخت کند. تحمیل گرسنگی و فشار اقتصادی به کارگران ثمره سیاستهای ضد کارگری حاکمیت جمهوری اسلامی است!

مرگ بر جمهوری اسلامي

زنده باد جمهوری سوسياليستی

حزب کمونيست کارگری ايران

یازدهم مهرماه ١٣۸۹، سوم اکتبر ۲۰١۰

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s