Reza Shahabi board member of Vahed Syndicate still in PRISON!

اطلاعيه شماره ٤٠:

رضا شهابي همچنان در زندان است

رضا شهابی از اعضای هیات مدیره سندیکای شرکت واحد از ٢٢ خرداد تا كنون در بند ٢٠٩ اوين در زندان است.

رضا شهابی زمانی كه بخاطر درد شديد گردن در مرخصي درماني بسر ميبرد،  دستگير شد و سپس دو ماه بازداشتش را تمديد کردند  و ١٩ مهر ماه اين دو ماه نیز سپري ميشود، اما هنوز با وضعي نامعلوم در بازداشت بسر ميبرد و حتي وكيل او در اين مدت عليرغم مراجعه مكرر به  زندان اوين موفق به ملاقات با وي و مطالعه پرونده اش نشده است.

رضا شهابي از درد شديد گردن، كمر، دست و نارحتي هاي گوارشي رنج ميبرد و در وضعيت جسمي بدي بسر ميبرد و دو ماه است كه در وضعیتی ناروشن در سلول دو نفره به حال خود رها شده است. وضعيت جسمي و بلاتكليفي رضا شهابي خانواده وي را بشدت نگران كرده است.

رضا شهابي بخاطر مبارزاتش براي داشتن تشكل خود، سنديكاي واحد و اعتصابات با شكوه كارگران شركت واحد در سال ٨٤ در زندان است. همانطور كه منصور اسانلو و ابراهيم مددي به همين جرم هم اكنون در زندان بسر ميبرند.

رضا شهابي، منصور اسانلو، ابراهيم مددي، بهنام ابراهيم زاده بايد فورا از زندان آزاد شوند

كارگر زنداني، زنداني سياسي آزاد بايد گردد

كمپين براي آزادي كارگران زنداني

شهلا دانشفر

0044-77798 98968

Shahla_Daneshfar@yahoo.com

بهرام سروش

0044-7852 338334

Bahram.Soroush@gmail.com

براي امضاي طومار اعتراضي كمپين براي آزادي كارگران زنداني و پيگيري اخبار مربوط به كارگران زنداني به وب لاگ ويژه اين كمپين سر بزنيد.

http://free-them-now.blogspot.com/p/blog-page.html

١١ مهر ١٣٨٨- ٣ اكتبر ٢٠١٠

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s