Behnam still in prison!

اطلاعیه شماره37


بهنام ابراهيم زاده از ٢٢ خرداد تا كنون در زندان است

بهنام ابراهیم زاده فعال کارگری و فعال دفاع از حقوق کودک از ٢٢ خرداد تا كنون در زندان جمهوري اسلامي و در بندي انفرادي بسر ميبرد. بهنام بدليل ضرب و شتمي كه در هنگام دستگيري بر وي وارد شد، از ناحيه قفسه سينه و پا بشدت آسيب ديد و در آخرين تماس تلفني خود با خانواده اطلاع داده است كه از درد پا رنج ميبرد و به درد او هيچ رسيدگي اي نميشود.

در تاريخ ٨ شهريور بود كه بهنام به خانواده اش خبر داد كه براي وي وثيقه ١٠٠ ميليون تومان تعيين شده است. خانواده وي از آن تاريخ مرتبا به زندان مراجعه كرده و خواهان آزادي وي هستند ولي به آنان جوابي داده نميشود.

بهنام ابراهيم زاده به اين وثيقه اعتراض كرده و گفته است كه او جرمي مرتكب نشده است كه در قبال چنين وثيقه سنگيني ميخواهند وي را آزاد كنند. بدنبال اين شكايت به خانواده وي گفته شده است كه اعتراض بهنام در دست بررسي است و به آنها خبر خواهند داد. اما نزديك به يكماه از تعيين وثيقه براي بهنام ميگذرد و هنوز خبري از آزادي وي نيست و او را همچنان در بند نگاهداشته اند. خانواده بهنام در شهرستان اشنويه بسر ميبرند و هر بار با مشكلات فراواني براي ملاقات عزيز خود به تهران ميروند. با اينحال در پنجشنبه گذشته به آنها ملاقاتي داده نشد.

بهنام ابراهيم زاده، رضا شهابي، منصور اسانلو، ابراهيم مددي و همه كارگران زنداني و زندانيان سياسي بايد فورا و بدون قيد و شرط از زندان آزاد شوند. پرونده هاي تشكيل شده براي كارگران زنداني و فعالين سياسي بايد فورا لغو و احضار و تهديد آنان متوقف شود.

با كمپين براي آزادي كارگران زنداني همكاري كنيد.

كارگر زنداني، زنداني سياسي آزاد بايد گردد
كمپين براي آزادي كارگران زنداني

شهلا دانشفر
0044-77798 98968
Shahla_Daneshfar@yahoo.com
بهرام سروش
0044-7852 338334
Bahram.Soroush@gmail.com

براي امضاي طومار اعتراضي كمپين براي آزادي كارگران زنداني و پيگيري اخبار مربوط به كارگران زنداني به وب لاگ ويژه اين كمپين سر بزنيد.
http://free-them-now.blogspot.com/p/blog-page.html

٦ مهر ١٣٨٩- ٢٨ سپتامبر

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s