Kerman, Iran: 3500 Rubber workers on 3day STRIKE

According to  a reports published by Iran’s Free Trade Union, in protest against their terrible working conditions and unpaid routine over time wages , about three thousand five hundred rubber workers of Barez Rubber factory in Kerman went on a unified strike from Sunday Sept 26 continued until Wednesday morning, Sept. 29.

٣٥٠٠ کارگر لاستیک بارز در کرمان دست به

اعتصاب سه روزه زدند

بنا به خبری که اتحادیه آزاد کارگران ایران منتشر کرده است، ٣٥٠٠ کارگر لاستیک بارز در استان کرمان از روز یکشنبه چهارم تا صبح روز هفتم مهرماه دست به اعتصاب زدند و علیه شرایط اسفبار کارشان و عدم پرداخت اضافه کاری اعتراض کردند.

طبق این گزارش، کارگران لاستیک بارز در سالهای قبل هرماه ١٢٠ ساعت اضافه کاری دریافت میکردند که کارفرما به تدریج آنرا به سی ساعت و در شهریور ماه امسال آنرا به سه ساعت تقلیل داد. این مساله مانند جرقه ای خشم کارگران را برانگیخت و به اعتصاب یکپارچه آنها منجر شد.

در روز سوم اعتصاب یعنی صبح روز چهارشنبه، رئیس اداره کار کرمان با لباس بسیجی! در میان کارگران حاضر شد و با وعده تشکیل کمیته ای برای رسیدگی به خواستهای آنان، کارگران را وادار به بازگشت بکار کرد. کارگران هرچند میدانند نباید به وعده کارفرما دل خوش کنند اما بدلیل باز بودن دست کارفرما در عدم تمدید قرار داد یکماهه کارگران که شامل ٩٠ درصد آنها میشود مجبور به بازگشت به کار شدند.

کارگران این کارخانه ماهانه بین ٤٠٠ تا ٥٠٠ هزار تومان دستمزد میگیرند که حدود ٣٧ هزار تومان آن بابت مالیات و حق بیمه کسر میشود. همچنین کارفرمای این کارخانه از تحویل حدود ٨٠ واحد مسکونی که در سال ٧٢ با دریافت یکصد هزار تومان از هر کارگر ساخته شده است خودداری میکند و این منازل بصورت بلامصرف رها شده است. کارگران کارخانه لاستیک بارز در سالهای گذشته بارها در اعتراض به شرایط مشقت بار خود دست به اعتراض زده اند اما کارفرما هر بار از تمدید قرارداد کارگرانی که در اعتصاب نقشی داشته اند خودداری کرده و آنان را اخراج کرده است. علاوه بر این بدلیل فقدان امکانات ایمنی در این کارخانه، کارگران بارها دچار سوانح کاری از جمله قطع دست شده اند و کارفرما پس از مدتی آنها را که قادر به ادامه کار نبوده اند از کارخانه بیرون کرده است. لازم به توضیح است که کارخانه لاستیک بارز روزانه ٢٤٠ تن لاستیک تولید میکند و سود خالص آن در سال گذشته مبلغ ٤٠ میلیارد تومان بوده است.

اجحافات و زورگوئی ها و بیرحمی های آشکار کارفرمای این کارخانه و سایر مراکز کارگری در پناه نیروهای سرکوب رژیم از بسیج و سپاه و نیروهای انتظامی و وزارت اطلاعات و امام جمعه ها و غیره صورت میگیرد. کارگران و سایر مردم زحمتکش راهی جز اتحاد و تشدید مبارزه برای سرنگونی حکومت کثیف و جنایتکار اسلامی سرمایه داران ندارند. ٣٥٠٠ کارگر لاستیک بارز و خانواده هایشان جمعیت بزرگی را تشکیل میدهند که میتوانند مبارزه خود را به مرکز شهر بکشانند و حمایت هزاران نفر دیگر از مردم را جلب کنند. این تنها راه عقب راندن کارفرمایان و دفاع از همین زندگی حقیرانه ای است که به آنها تحمیل کرده اند. حزب کمونیست کارگری ضمن حمایت قاطع از خواست های کارگران کارخانه بارز کرمان، از کارگران همه مراکز کارگری و از جوانان و مردم کرمان میخواهد که از مبارزه بحق آنان پشتیبانی کنند.

زنده باد انقلاب انسانی برای حکومت انسانی

مرگ بر جمهوری اسلامی

زنده باد جمهوری سوسیالیستی

حزب کمونیست کارگری ایران

٨ مهرماه ١٣٨٩، ٣٠ سپتامبر ٢٠١٠

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s