Behnam Ebrahim-zadeh on hunger strike; His life is in danger

اطلاعیه شماره:٣٨

بهنام  ابراهيم زاده دست به اعتصاب غذا زده است، جان او در خطر است

بهنام ابراهیم زاده فعال كارگري و فعال دفاع از حقوق كودك از ٢٢ خرداد دستگير و همچنان در بند انفرادي ٢٠٩ در بازداشت بسر ميبرد. براي او وثيقه ١٠٠ ميليون تومان تعيين شده است، اما اكنون يكماه ميگذرد و مرتبا خانواده اش را سر ميدوانند و ميگويند شما برويد خودمان شما را خبر خواهيم كرد و بهنام همچنان در زندان است.  بعضا حتي به خانواده وي ملاقات هم نميدهند.

بهنام كه در هنگام دستگير مورد ضرب و شتم قرار گرفت و از ناحيه قفسه سينه و پا آسيب ديد اكنون از درد شديد پا رنج ميبرد.

همانطور كه در اطلاعيه قبل خبر داديم، بهنام ابراهيم زاده به وثيقه تعيين شده براي خود عتراض كرده و گفته است كه او مرتكب جرمي نشده است كه در قبال چنين وثيقه سنگيني ميخواهند وي را آزاد كنند.

امروز پنجشنبه ٨ مهر ماه خانواده وي با بهنام ملاقات داشتند و مطلع شدند كه او در اعتراض به وضعيت خود و فشارهايي كه بر وي وارد ميشود، از روز گذشته ٧ مهر ماه  دست به اعتصاب غذا زده است.   اين موضوع موجب نگراني شديد خانواده وي شده است. جان بهنام ابراهيم زاده در خطر است، با تمام قوا براي آزادي وي بكوشيم.

بهنام ابراهيم زاده،  رضا شهابي، منصور اسانلو، ابراهيم مددي و همه كارگران زنداني و زندانيان سياسي بايد فورا و بدون قيد و شرط از زندان آزاد شوند. پرونده هاي تشكيل شده براي كارگران زنداني و فعالين سياسي بايد فورا لغو و احضار و تهديد آنان متوقف شود.

با كمپين براي آزادي كارگران زنداني همكاري كنيد.

كارگر زنداني، زنداني سياسي آزاد بايد گردد

كمپين براي آزادي كارگران زنداني

شهلا دانشفر

0044-77798 98968

Shahla_Daneshfar@yahoo.com

بهرام سروش

0044-7852 338334

Bahram.Soroush@gmail.com

براي امضاي طومار اعتراضي كمپين براي آزادي كارگران زنداني و پيگيري اخبار مربوط به كارگران زنداني به وب لاگ ويژه اين كمپين سر بزنيد.

http://free-them-now.blogspot.com/p/blog-page.html

٨ مهر ١٣٨٩- ٣٠ سپتامبر ٢٠١٠

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s