Norwegian Unions in Support of Imprisoned Workers

اطلاعيه شماره ٣٥

گزارشي از تظاهرات به فراخوان ٤ اتحاديه كارگري در نروژ در حمايت

از كارگران زنداني در ايران

Løslatt alle politiske fanger!

Frige Mansour Osanloo

در ادامه تلاشهای فعالین کمپين براي آزادي کارگران زنداني و تماس با اتحادیه های کارگری در نروژ، روز جمعه

٧ سپتامبر به فراخوان ٤ اتحاديه كارگري نروژ، اتحاديه هاي كارگري ترانسپورت، اتحاديه کارگران خدمات، اتحاديه معلمان و اتحاديه کارکنان مدارس تظاهراتي در اعتراض به جنايات جمهوري اسلامي و براي آزادي بي‌ قيد و شرط کارگران زنداني در مقابل سفارت جمهوري اسلامي برپا شد. گزارش صابر رحیمی از فعالین کمپین برای آزادی کارگران زندانی و دبیر کمیته تشکیلات حزب كمونيست كارگري ايران در نروژ از چگونگی برگزاری این تظاهرات ، ضميمه است.

كمپين جهاني در حمايت از كارگران زنداني با تمام قوا برای آزادی کارگران زندانی از زندان تلاش میکند. خود را فعال اين كمپين بدانيد و به هر شكلي كه ميتوانيد با آن همكاري كنيد. منصور اسانلو، ابراهيم مددي، رضا شهابي، بهنام ابراهيم زاده و همه زندانيان سياسي بايد فورا از زندان آزاد شوند.

كمپين براي آزادي كارگران زنداني در ايران

شهلا دانشفر 00447779898968

بهرام سروش 00447852 338334

http://free-them-now.blogspot.com/p/blog-page.html

٢٧ شهريور ١٣٨٩- ١٨ سپتامبر ٢٠١٠

ضميمه:

گزارشی از تظاهرات برای آزادی کارگران زندانی- اسلو ۱۷ سپتامبر

منصور اسانلو، ابراهيم مددي، رضا شهابي و بهنام ابراهيم زاده همچنان در سياه چالهاي جمهوري اسلامي دربندند.

در ادامه کمپين براي آزادي کارگران زنداني، و به دنبال تماس‌هاي سخنگوى کميته همبستگي‌ بين المللي کارگري حزب کمونيست کارگري ايران، مهران خورشيدى ، به فراخوان ٤ اتحاديه كارگري نروژ، اتحاديه هاي كارگري ترانسپورت، ، اتحاديه کارگران خدمات، اتحاديه معلمان و اتحاديه کارکنان مدارس روز جمعه ١٧ سپتامبر، تظاهراتي در اعتراض به جنايات جمهوري اسلامي و براي آزادي بي‌ قيد و شرط کارگران زنداني در مقابل سفارت جمهوري اسلامي برپا شد.

در این تظاهرات که تعداد زیادی از فعالین کارگری و اتحادیه‌ای نروژ از جمله روسای اتحادیه‌های فوق شرکت داشتند، ابتدا جونس لارسن معا ون اول اتحادیه کارگران ترانسپورت که در سازمان دادن این تظاهرات نقش اول را داشت مراسم را افتتاح کرد و طی‌ سخنانی ادامه بازداشت فعالین کارگری ایران را که فقط به جرم فعاليت اتحادیه‌ای و دفاع از حق مسلم کارگران دستگیر شده اند محکوم کرد و رژیم ایران را به خاطر بازداشت و زندانی کردن فعالین کارگری و دیگر مخالفن سیاسی و شکنجه و اعدام رژیمی ضدّ کارگری و ضدّ انسانی‌ خطاب کرد. وی همچنین رژیم ایران را به خاطر زیر پا گذاشتن مقوله نامه‌های سازمان جهانی‌ کار محکوم کرد. در ادامه رئیس اتحادیه معلمان، رئیس اتحادیه خدمات، و رئیس اتحادیه کارکنان مدارس نروژ سخنرانی کردند و هر کدام به نوبهٔ خود رژیم حاکم بر ایران را به خاطر اعمال ضدّ انسانی‌ بر علیه فعالین کارگری از جمله ادامه بازداشت فعالین کارگری در شرایط غیر انسانی‌ و جلوگیری از مداوای آنها و اعدام فعالین سیاسی از جلو اعدام وحشیانه فرزاد کمانگر ا محکوم کرده و خواستار آزادی بی‌ قید و شرط فعالین کارگری و همه زندانیان سیاسی شدند.

آخرین سخنران این تظاهرات ابولقاسم کاردار از حزب کمونیست کارگری ایران بود که خود سالها به جرم مخالفت با رژیم اسلام در سیاه چالهای این رژیم دربند بوده است. ا‌و ابتدا به وضیعت واقعی زندانهای جمهوری اسلامی اشاره کرد و گفت که فعالین کارگری و زندانیا‌ن سیاسی در چه وضیعت غیر انسانی‌ اسیر هستند. کاردار در ادامه به طور مشخص وضیعت چهار فعال کارگری را تشریح کرد و از اتحادیه های کارگری خواست فشار خود را علیه حاکمان ایران برای آزادی این کارگران ادامه دهند. ابولقاسم کاردار در ادامه گوشه هايی از جنایات و بربریت رژیم اسلامی از جمله شکنجه‌های جسمی‌ و روحی زندانیان سیاسی، اعدام زندانیان سیاسی، اعدام کودکان، و اعدامهای وسیع به اصطلاح مجرمین عادی، سنگسار زنان به جرم رابطه خارج از ازدواج، اعدام همجنسگرایان، تحمیل فقر به جامعه و بالاخره پایمال کردن هر نوع آزادی و حقوق انسانی‌ برشمرد و گفت که این رژیم اسلامی نهٔ تنها نماینده مردم ایران نیست بلکه رژیم کشتار و سرکوبگر مردم ایران است. سخنران حزب با اشاره به تظاهراتهای میلیونی مردم ایران که از خرداد پارسال شروع شد خاطرنشان کرد که یک جنبش انقلابی‌ در ایران در جریان است که میرود کلیت حکومت اسلامی را سرنگون کند. وی هر گونه دیالوگ با رژیم ایران به منظور اصلاح این رژیم را پوچ خواند و از اتحادیه های کارگری و مردم آزاده خواست که ضمن ادامه فشار به رژیم حاکم بر ایران باید از دولت خود بخواهند که همچون رژیم آپارتایدآفریقای جنوبی رژیم ایران را ایزوله کرده و روابط دیپلماتیک خود را با این جنایتکاران قطع کنند، نمایندگان این رژیم را از سازمانهای جهانی‌ از جمله از سازمان جهانی‌ کار اخراج نمایند. این سخنان با کف زدن مورد استقبال تظاهرکنندگان قرار گرفت.

در این تظاهرات فعالین کمیته همبستگی‌ بین‌المللی کارگری حزب کمونیست کارگری با در دست داشتن پوسترهای کارگران زندانی و سکینه محمدی آشتیانی به عنوان نمونه زنده بربریت رژیم اسلامی فعالانه حضور دشتند و پتیشن کمپین آزادی کارگران زندانی را در میان حاضرین توزیع کردند و با رهبران اتحادیه‌ها برای امضأی پتیشن در سطح وسيع‌ اعضا اتحادیه ها گفتگو کردند.

سه تن از نمایندگان اتحادیه‌ها نامه‌ای را که حاوی خواستهای این اتحادیه‌ها از جمله آزادی بی‌ قید وشرط فعالین کارگری بود تحویل مزدوران رژیم در سفارت دادند.

در پایان تظاهرات شرکت کنندگان به سر دادن شعارهای کارگر زندانی آزاد باید گردد، زندانی سیاسی آزاد باید گردد، مرگ بر رژیم اعدام، مرگ بر رژیم سنگسار، سفارت رژيم تعطيل بايد گردد و مرگ برجمهورى اسلامی پرداختند.

لينکها يى از گزارش تظاهرات در سايتهاى اتحاديه ها:

Saber Rahimi

rahimi37@yahoo.com

Tlf. 0047-98 69 40 01

***

ترجمه متن فراخوان ٤ اتحاديه كارگري در نروژ به فراخوان تظاهرات در حمايت از كارگران زنداني در ايران:

آزادی برای اسانلو

آزادی برای جنبش کارگری ایران

تظاهرات در محل سفارت ایران در اسلو جمعه ۱۷ سپتامبر ساعت ۲ بعد از ظهر

منصور اسانلو رئیس سندیکای کارگران شرکت واحد تهران در تابستان ۲۰۰۷ به وسیله پلیس مخفی‌ در یک خیابان تهران ربوده ‌شد و بعدا به ۵ سال زندان محکوم گردید. جرم اسانلو فعالیت به عنوان رئیس یک تشکل کارگری بود. اسانلو همچنان در زندان است.

۹ ژوئن امسال فرزاد کمانگر، معلّم و فعال اتحادیه‌ای بعد از یک دادگاه ۵ دقیقه‌ای به اعدام محکوم و حکم صادره اجرا شد. قبل از اعدام کمانگر بارها شکنجه شد.

تعداد زیادی از فعالین برای ایجاد تشکلهای مستقل کارگری و صنفی از جمله کارگران فلز، معلمان، کارگران حمل و نقل و مواد غذائی به زندان محکوم شده اند .

حق ایجاد تشکلهای کارگری و صنفی و همچنین حق دخالت و تصمیم‌گیری تشکلهای کارگری و صنفی در تعیین دستمزد و حقوق کارگران و همچنین حق اعتصاب و مبارزه در بسیاری ازکنوانسیون‌های سازمان جهانی‌ کار به رسمیت شناخته شده و تأکید شده است.

ایران عضو سازمان جهانی‌ کار است ولی‌ وظایف خود را زیر پا گذاشته و به کنوانسیون‌های این سازمان عمل نمیکند.

خواست‌های ما از این قرار است:

– آزادی فوری همه فعالین کارگری و اتحادیه‌ای از جمله منصور اسانلو.

-آزادی بی‌ قید و شرط ایجاد تشکلهای کارگری و صنفی مستقل از دولت و بازگشت به کار همه فعالین کارگری که به جرم فعالیت در دفاع از حقوق کارگران از کار اخراج شده اند.

-حکومت ایران باید به کنوانسیون‌های سازمان جهانی‌ کار عمل کند.

– حق مذاکره و تصمیم‌گیری در مورد حقوق کارگران برای تشکلهای کارگری و بخصوص برای چهار تشکل کارگری موجود برسمیت شناخته شود.

اتحادیه کارگران ترانسپورت نروژ، اتحادیه کارگران خدمات نروژ، اتحادیه معلمان نروژ، اتحادیه کارکنان مدارس نروژ

ترجمه از صابر رحيمى

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s