Whereabouts of Behnam, unknown

اطلاعيه ٢٦:


بعد از ٧٦ روز بازداشت هنوز خبري از بهنام ابراهيم زاده در دست نيست

بهنام ابراهيم زاده از بند ٢٠٩ به مكان نامعلومي منتقل شده است

امروز پنجشنبه ٤ شهريور خانواده بهنام ابراهيم زاده از فعالين كارگري و فعالين دفاع از حقوق كودكان، براي كسب خبر از وي به زندان اوين مراجعه كردند. اما باز هم به آنها پاسخي داده نشد. بهنام ٢٢ خرداد دستگير شده و هم اكنون ٧٦ روز است كه در زندان به سر ميبرد. در اين مدت هيچ تماس و ملاقاتي با خانواده اش نداشته است و اين موضوع خانواده او را بسيار نگران كرده است. در هفته گذشته به آنها وعده داده شده بود كه امروز از وضع بهنام با خبر خواهند شد، اما در مراجعه امروز به آنها گفته شد كه بهنام را يكماه پيش از بند ٢٠٩ منتقل كرده اند و هفته ديگر مراجعه كنيد. اگر به بند برگردانده شده باشد، از وضعيتش باخبر خواهيد شد. بدون اينكه اطلاعاتي از محل بازداشت بهنام و وضعيتش بدهند. تنها خبري كه خانواده بهنام دارند از همان اولين روز بازداشتش است كه مطلع شدند بدليل ضرب و شتم شديد از ناحيه قفسه سينه و پا آسيب ديده است. خانواده بهنام ابراهيم زاده از اين بي اطلاعي بشدت نگرانند. بهنام ابراهيم زاده بايد فورا آزاد شود.

كمپين براي آزادي كارگران زنداني همه كارگران، معلمان، دانشجويان و كل جامعه را فراميخواند كه به اين كارزار بپيوندند و به هر شكلي كه ميتوانند مبارزه براي آزادي كارگران زنداني و زندانيان سياسي را تقويت كنند.  در كنار خانواده بهنام ابراهيم زاده و همه كارگران زنداني و زندانيان سياسي ، براي آزادي اين عزيزان از زندان تلاش كنيم. بهنام ابراهيم زاده، منصور اسانلو، ابراهيم مددي، رضا شهابي، رسول بداغي و همه زندانيان سياسي بايد فورا و بدون قيد و شرط از زندان آزاد شوند.

كارگر زنداني، زنداني سياسي آزاد بايد گردد

كمپين براي آزادي كارگران زنداني

شهلا دانشفر

0044-77798 98968

Shahla_Daneshfar@yahoo.com

بهرام سروش

0044-7852 338334

Bahram.Soroush@gmail.com

براي امضاي طومار اعتراضي كمپين براي آزادي كارگران زنداني و پيگيري اخبار مربوط به كارگران زنداني به وب لاگ ويژه اين كمپين سر بزنيد.

http://free-them-now.blogspot.com/p/blog-page.html

٤ شهريور ١٣٨٩- ٢٦ اوت ٢٠١٠

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s