Global support for imprisoned workers is mounting!

ا

اطلاعيه شماره ٢٤:

حمایت جهانی در حمایت از کارگران زندانی گسترش می یابد

قطعنامه اضطراری فدراسيون بين المللی اتحاديه های کارگران حمل و نقل (آی تی اف)

دستگيري كارگران در ايران و فشار بر روي آنان با اعتراض كارگران در ايران و در سطح جهاني روبروست. در ايران تشكلهايي كه به همت خود كارگران تشكيل شده است، سنديكاي شركت واحد، سنديكاي نيشكر هفت تپه، اتحاديه آزاد كارگران ايران، كميته پيگيري براي ايجاد تشكل هاي آزاد كارگري، انجمن صنفي كارگران برق و فلز كار كرمانشاه، هيات بازگشايي سنديكاي كارگران فلزكار مكانيك و كارگران ايران خودرو با بيانيه هاي خود و با اطلاعيه هاي جمعي خود اين دستگيري ها را محكوم كرده اند. جمع هاي از كارگران با سرزدن به خانواده رضا شهابي همبستگي خود را با اين كارگر زنداني و خانواده او و كارگران زنداني اعلام داشتند. همچنين از سوي تعدادي از كارگران شركت واحد اطلاعيه هايي در حمايت از رضا شهابي و كارگران زنداني در قرارگاههاي مختلف شركت واحد پخش گرديد.

در سطح جهاني نيز اين موضوع با اعتراض اتحاديه هاي كارگري روبرو شده است. از جمله عفو بين الملل بعد از دستگيري سعيد ترابيان و رضا شهابي اعلام به اقدامي اضطراري كرد . همچنين از سوي اتحاديه هاي ث ژت در فرانسه، اتحاديه ساختماني معادن و جنگلباني بخش ساختماني، دبير كل كنفدراسيون اتحاديه بين المللي كارگران، اتحاديه كارگران پست كانادا، اتحاديه كارگران صنايع توليدي استراليا، اتحاديه بين المللي ترانسپورت، بزرگترین  اتحادیه های کارگری در اسپانیا در رابطه با دستگیری کارگران و فشار بر روی رهبران کارگری،  نامه هايي اعتراضي به مقامات جمهوري اسلامي ارسال شده است که در این نامه ها بر خواست آزادي فوري كارگران زنداني، حق كارگران در داشتن تشكل هاي خود ،  آزادي برپايي تجمعات و حق برپايي مراسم اول مه تاكيد شده است.

از سوي ديگر دو اتحاديه بين المللي کنفدراسيون بين‌المللی اتحاديه‌های کارگری و فدراسيون جهانی کارگران حمل و نقل در نامه‌هايی به سازمان بين‌المللی کار، آی ال او، به بازداشت فعالان کارگری در ايران اعتراض كردند. اين دو اتحاديه بزرگ بين المللي،  با توجه به اينکه دولت ايران در رابطه با شکايتی که در ژوئن ٢٠١٠ از سوي آنان به کميته آزادی تشکل در سازمان جهانی کار، آی ال او ارائه گرديده بود و ايران به اين سازمان اعلام کرده بود که اسانلو به زودی از زندان آزاد خواهد شد، در نامه اعتراضي خود به آي ال او  اعلام داشتند که مبارزه آنان برای پايان دادن به نقض حق تشکل يابی کارگران در ايران با آزادی يک نفر متوقف نخواهد شد.اين دو اتحاديه بين المللی کارگری همچنين خواستار آزادی تمامی فعالان کارگری شدند.

“کمپین برای آزادی کارگران زندانی” نيز طوماري اعتراضي در حمايت از كارگران زنداني منتشر كرده است كه اين طومار از سوي بيش از ٣٦٠ نفر از فعالين اتحاديه هاي كارگري و فعالين سياسي از كشورهاي مختلف چون كانادا، فرانسه، سوئد، پاكستان، نروژ، آلمان، سوئد، انگليس، دانمارك، ايتاليا، آمريكا، استراليا، بحرين، كنگو، يونان، تركيه، فنلاند، ژاپن، هند، گرجستان، پرتغال، نيوزيلند، دبي، هلند امضا شده است و اين حركت اعتراضي همچنان ادامه دارد.

در ادامه این همبستگی ها  قطعنامه اضطراری  فدراسيون بين المللی اتحاديه های کارگران حمل و نقل (آی تی اف)، اقدامی مهم در حمایت از کارگران زندانی و فعالین کارگری در ایران است. این قطعنامه در چهل و دومین کنگره این فدراسیون که در ٥ اوت ٢٠١٠ در مکزیکو سیتی برگزار گردید به تصویب رسیده است. در این قطعنامه بر حمایت از کارگران زندانی در ایران، آزادی فوری منصور اسانلو، رضا شهابی، ابراهیم مددی و همه کارگران زندانی از زندان، تاکید کرده و موج جدید حمله به فعالین و رهبران کارگران در ایران را محکوم میکند. قطعنامه از همه اعضای هیات مدیره خود و اتحادیه های وابسته به آن میخواهد که به حمایتشان از مبارزه برای آزادی فوری منصور اسانلو و کارگران زندانی در ایران ادامه دهند، و از دیگر اتحاديه های کارگری در سراسرجهان میخواهد که از کمپانی هایشان که در ايران فعاليت دارند، مانند خودروسازي، صنايع نفتی و صنايع فلزي، بخواهند تا اتحاديه های کارگری مستقل را به رسميت بشناسند. متن اين قطعنامه ضميمه است.

گفتني است كه همزمان با تشکیل این کنگره “كمپين براي آزادي كارگران زنداني” تلاش کرد که نامه فراخوان به همبستگی با کارگران زندانی در ایران را به این اجلاس برساند. همچنین منوچهر مهدوی تبار از کارگران سابق شرکت واحد و از امضا کنندگان فراخوان این کمپین، مستقیما نامه ای به این کنگره نوشت که در آن خواهان تصویب قطعنامه و مصوبه ای د رحمایت از کارگران زندانی شرکت واحد وهمه کارگران زندانی شده بود.

“کمپین برای آزادی کارگران زندانی” ضمن قدردانی از قطعنامه اضطراری  فدراسيون بين المللی اتحاديه های کارگران حمل و نقل (آی تی اف) ، بر تداوم این حمایت ها تاکید دارد و برای جلب همبستگی جهانی کارگری و رساندن اعتراض کارگران و مردم ایران به اتحادیه های کارگری در سراسر جهان تلاش میکند.

كمپين براي آزادي كارگران زنداني

كارگر زنداني زنداني سياسي آزاد بايد گردد

شهلا دانشفر

0044-77798 98968

Shahla_Daneshfar@yahoo.com

بهرام سروش

0044-7852 338334

Bahram.Soroush@gmail.com

براي امضاي طومار اعتراضي كمپين براي آزادي كارگران زنداني و پيگيري اخبار مربوط به كارگران زنداني به وب لاگ ويژه اين كمپين سر بزنيد.

http://free-them-now.blogspot.com/p/blog-page.html

١ شهريور ١٣٨٩- ٢٣ اوت ٢٠١٠

***

ضميمه:

متن قطعنامه مصوب کنگره فدراسيون بين المللی اتحاديه های کارگران حمل و نقل (آی تی اف)چنین است:

“1- با توجه به اينکه چهل و يکمين کنگرۀ فدراسيون بين المللی کارگران حمل و نقل که در سال 2006 در شهر دوربن – در آفريقای جنوبی- برگذار شد، خواستار آزادی منصور اسانلو رهبر سنديکای کارگران شرکت واحد  که به عضويت آی تی اف درآمده است- گرديد و مقامات ايران از آ ن درخواست، پيروی و او را در روز پايانی کنگره آزاد کردند،

2- با توجه به اين که منصور اسانلو در کنفرانس فدراسيون بين المللی کارگران حمل و نقل زمينی و شورای عمومی کنفدراسيون بين المللی اتحاديه های کارگری آی ت سی‌ یو

در سال 2007، حضور يافت اما اندکی بعد از بازگشت اش به ايران، توسط ماموران امنيتي، در اتوبوس ربوده شد و از آن زمان تاکنون در زندان بسر می برد،

3- با سپاس عميق از همه اتحاديه های عضو فدراسيون بين المللی کارگران حمل و نقل که در مراسم “روزهای همبستگی جهانی با کارگران ايران” شرکت کردند، با سپاس عميق از بازرسان فدراسيون بين المللی کارگران حمل و نقل که به کشتی های ايران سر زدند، با سپاس عميق از فعالان اتحاديه ای که در همبستگی با اسانلو به ايران مسافرت کردند و با سپاس عميق از ديگر اتحاديه ها که با اعطای جوايز افتخاری و پذيرش سنديکای کارگران شرکت واحد، به عنوان عضو افتخاري، اين سنديکا را گرامی داشتند،

4- کنگره يک بار ديگر، اوج گيری حملات به حقوق کارگران در ماه های گذشته و زندانی شدن بيش از 50 نفر از فعالان اتحاديه ای را محکوم می کند و نگرانی عميق خود نسبت به خبر زندانی شدن رضا شهابي، عضو هيئت مديره سنديکای کارگران شرکت واحد که بيش از يک ماه است از تماس وی با خانواده و وکيل اش جلوگيری می شود و اينکه او در زندان دچار ناراحتی کمر و گردن شده است را اعلام می دارد،

5- با توجه به اينکه دولت ايران در رابطه با شکايتی که در ژوئن 2010 از سوی آی ت اف و آی ت سی‌ یو به کميته آزادی تشکل در سازمان جهانی کار) آی ال ‌او ( ارائه گرديده بود، به اين سازمان اعلام کرد که اسانلو به زودی از زندان آزاد خواهد شد،

6-با توجه به نگرانی عميق از اينکه از آن تاريخ به بعد، اتهامات ديگری را به اسانلو نسبت داده اند، و اين که هيج نشانی وجود ندارد که دولت ايران تعهدی را که به سازمان جهانی کار داده است، محترم خواهد شمرد،

7-با آگاهی به اين امر که دبير کل آی ت اف بلافاصله بعد از اعلام تعهد دولت ايران برای آزادی اسانلو از زندان، از او دعوت کرد که در چهل و دومين کنگرۀ آی ت اف شرکت کند، اما مقامات ايران از رساندن اين دعوت نامه به اسانلو در زندان خود داری کردند،

8- با استقبال از اينکه آی ت اف توانسته است با ديگر سازمان های جهانی اتحاديه ای مانند آی ت سی‌ یو و فدراسيون اتحاديه های کارگران مواد غذايی )آی یو اف ( و سازمان بين المللی معلمان و کارکنان آموزش و پرورش )  آی ای (و نيز با فعالان حقوق بشر در عفو بين الملل، پيوند محکمی ايجاد کند،

9- با آگاهی از اينکه نهادهای کارگری در بخش دريانوردی در ايران با آی ت اف تماس گرفته و خواهان عضويت درآن شده اند،

اين کنگره :

الف- از دولت ايران می خواهد که همه فعالان اتحاديه ای را که در زندان بسر می برند، فورا آزاد و به تعهد خود برای آزادی منصور اسانلو، عمل کند.

ب- از همۀ اعضای هيئت مديره آی ت اف و اتحاديه های وابسته به آن می خواهد که به فعاليت های خود در حمايت از اسانلو، ابراهيم مددی و رضا شهابی و نيز همه رهبران سنديکای کارگران شرکت واحد و ديگر رهبران اتحاديه ای که زندانی شده اند و مورد اذيت و آزار قرار گرفته اند، ادامه دهند.

پ- از هيئت مديره آی ت اف می خواهد برای هر سازمان سنديکايی در ايران که می خواهد به عضويت آی ت اف درآيد، روشن سازد که حمايت علنی و فعالانه از کارزار حمايت از اسانلو، شرط اصلی عضويت آی ت اف است .

ت- از ديگر اتحاديه های کارگری در سراسرجهان درخواست می کند که از کمپانی های خود که در ايران فعاليت دارند، مانند خودروسازي، صنايع نفتی و صنايع فلزي، بخواهند تا اتحاديه های کارگری مستقل را به رسميت بشناسند؛ و از آی ت اف درخواست می کند که تا با اين گونه ابتکارات همکاری کند.”

According to a report received through The National Union of Rail, Maritime and Transport Workers (RMT), the ITF Congress in Mexico carried unanimously an Emergency Resolution No. 2: IRAN as follows.

“The 42nd ITF Congress held in Mexico City

1. RECALLING that the 41st Congress in Durban in 2006 called for the urgent release of Mansour Osanloo, leader of the ITF affiliated Vahed bus workers’ union and that the Iranian authorities complied with the resolution and release him on the final day of the Congress,

2. NOTING that Osanloo then attended an ITF road transport conference and the ITUC General Council in 2007 but was kidnapped from a bus by security agents shortly after his return to Iran and has been in detention since,

3. WELCOMING the efforts by ITF affiliates worldwide, including ITF affiliates participating in action days, and visits to Tehran and ITF inspectors visiting Iranian ships, that have focussed attention on Mansour Osanloo and other imprisoned trade union leaders in Iran,

4. EXPRESSES ITS DEEP APPRECIATION to all ITF unions who have been taking part ion this campaign. Many have joined the Action Days; ITF Inspectors visiting Iranian ships; several unionists travelled to Iran in solidarity with Osanloo; others have honoured the union through awards and union honorary membership

5. FURTHER CONDEMNS the escalation of attacks on workers’ rights in the recent months where more than 50 trade unionists are in jail, and notes with grave concern reports that the imprisoned bus union executive board member Reza Shahabi has been prevented from contacting his family or legal representatives for over a month since reporting that he had suffered neck and back injuries while in prison;

6. NOTING that the Iranian government in its response to a complaint to the ILO Committee of Freedom of Association submitted by the ITF and the ITUC informed the ILO in June 2010 that Osanloo would soon be released from detention,

7. NOTING with grave concern that since that date further charges have been levied against Osanloo and that there is no sign that the Iranian government is ready to honour the committment it gave to the ILO,

8. AWARE that the ITF General Secretary immediately extended an invitation to Mansour to attend the 42nd Congress which was redused for delivery by the authorities at his prison,

9. WELCOMING the strong alliance the ITF has built with other Global Unin organisations – ITUC, EI, IUF – together with human rights activists in Amnesty International,

10. AWARE that Iranian maritime workers organisations are approaching the ITF with requests for affiliation, this Congress:

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s