Reza Shahabi must be freed NOW!

اطلاعيه شماره ٢٣


حكم بازداشت رضا شهابي براي دو ماه ديگر تمديد شدرضا شهابي بايد فورا از زندان آزاد شود


رضا شهابي از رهبران سنديكاي شركت واحد و از فعالين سرشناس و محبوب كارگري ٧٢ روز است كه در زندان است. جرم رضا شهابي شركت در اعتصابات باشكوه كارگران واحد در سال ٨٤ و شركت در تشكيل سنديكاي واحد است. جرم رضا شهابي اعتراض او براي داشتن يك زندگي انساني و دفاع از حق و حقوق كارگران است. جرمي كه هم اكنون منصور اسانلو، ابراهيم مددي دو عضو ديگر هيات مديره سنديكاي واحد بخاطرش در زندانند و بهنام ابراهيم زاده فعال ديگر كارگري بخاطر آن بيش از دو ماه است كه در زندان بسر ميبرد.
رضا شهابي بدنبال بيش از دو ماه زندان، روز پنجشنبه ٢٨ مرداد در بند ٢٠٩ موفق به ديدار خانواده خود شد. او قبل از آن تنها چند تماس تلفني داشته است. بنا بر اخبار منتشر شده او در تماس كوتاهي كه در ٢٤ مرداد با خانواده خود داشته است، اطلاع داده است كه جنايتكاران جمهوري اسلامي دو ماه ديگر بازداشت وي را تمديد كرده اند.
رضا شهابي و همه كارگران زنداني و زندانيان سياسي بايد فورا از زندان آزاد شوند.
“كمپين براي آزادي كارگران زندان” كارزاري جهاني را براي آزادي كارگران زنداني از زندان در دستور كارش دارد. هفده هزار كارگر شركت واحد، ٥ هزار كارگر نيشكر هفت تپه و نيروي عظيم كارگران و خانواده هايشان نقش مهمي در آزاد كردن كارگران زنداني و همه زندانيان سياسي از زندان دارند. بايد با تمام اين نيرو به ميدان آمد.
“كمپين براي آزادي كارگران زندان”همه كارگران، معلمان، پرستاران ، دانشجويان و همه بخش هاي جامعه را به حمايت وسيع از اين كارزار فرا ميخواند. بازداشت كارگران زنداني تا كنون اعتراضات گسترده ی از سوي اتحاديه هاي بین المللی كارگري در پي داشته است. يك اقدام مهم اين كارزار جلب بيشترين همبستگي جهاني با كارگران زنداني و مبارزات كارگران و مردم ايران است.
همچنين طومار اعتراضي “كمپين براي آزادي كارگران زنداني” در جريان است. تا كنون بسياري از فعالين كارگري كه بيشتر از فعالين اتحاديه هاي كارگري از كشورهاي مختلف هستند و نيز فعالين سياسي و انسانهاي آزاديخواه اين طومار را امضا كرده و همبستگي خود را با آن اعلام داشته اند. براي امضاي اين كمپين و پيوستن به اين كارزار ميتوانيد از طريق وب لاگ ويژه آن اقدام كنيد.
خود را فعال اين كمپين بدانيد و به هر شكلي كه ميتوانيد اين كارزار را تقويت و پشتيباني كنيد.
رضا شهابي، منصور اسانلو، ابراهيم مددي، بهنام ابراهيم زاده و همه كارگران زنداني و زندانيان سياسي بايد فورا از زندان آزاد شوند.
كارگر زندانی، زنداني سياسی آزاد بايد گرددكمپين برای آزادی كارگران زندانی
شهلا دانشفر0044-77798 98968Shahla_Daneshfar@yahoo.comبهرام سروش0044-7852 338334Bahram.Soroush@gmail.com
براي امضاي طومار اعتراضي كمپين براي آزادي كارگران زنداني و پيگيري اخبار مربوط به كارگران زنداني به وب لاگ ويژه اين كمپين سر بزنيد.http://free-them-now.blogspot.com/p/blog-page.html
٣١ مرداد ١٣٨٩- ٢٢ اوت

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s