Behnam’s life in danger; Act Now

اطلاعیه ٢٧


جان بهنام ابراهیم زاده، فعال کارگری، در خطر است
نياز به اقدامي اضطراري است
بنا به گزارش منتشر شده از سوي کمیته پیگیری برای ایجاد تشکل های کارگری، بهنام ابراهیم زاده از فعالین کارگری و عضو این کمیته، از ٢٢ خرداد دستگير شده و در آخرين مراجعه خانواده وي به زندان، مسئولين اوين به آنها گفته اند كه بهنام از يكماه پيش توسط اطلاعات سپاه از بند ٢٠٩ خارج گرديده است. بهنام ابراهيم زاده همانطور كه در اطلاعيه هاي قبلي نيز اعلام كرديم، در ابتداي روزهاي بازداشت چند تماس تلفني با خانواده داشته است كه همانجا اطلاع داده است كه بعلت ضرب و شتم از ناحيه قفسه سينه و پا آسيب ديده است. بدين ترتيب از آن موقع تا كنون بهنام نه تنها تماسي با خانواده نداشته است، بلكه اكنون هيچگونه خبري از وي در دست نيست و مرتب خانواده او را سر ميدوانند و اين وضعيت موجب نگراني آنها و همه همكارانش شده است. وضعيت بهنام اضطراري است و جانش در خطر است بايد با تمام قوا براي آزادي او از زندان تلاش كنيم.

كمپين براي آزادي كارگران زنداني همراه با كميته پيگيري براي ايجاد تشكلهاي كارگري، پيگيري وضع بهنام را در دستور اضطراري خود قرار ميدهد و در صورتيكه هر اتفاق ناگواري براي بهنام روي دهد، جمهوري اسلامي را مسئول ميداند. “كمپين براي آزادي كارگران زنداني” از همه سازمانهاي كارگري و نهادهاي انساندوست در سراسر جهان ميخواهد كه با دخالت خود جان بهنام ابراهيم زاده را نجات دهند و بر جمهوري اسلامي فشار بياورند تا بعنوان اولين گام امكان تماس او با خانواده فراهم شود و فورا و بدون قيد و شرط از زندان آزاد گردد. ما از همه كارگران، معلمان و همه مردم ميخواهيم كه همراه با خانواده بهنام دست به اعتراض بزنند. بايد پيگير وضعيت او شويم و نگذاريم كه جمهوري اسلامي در خفا آسيبي به او برساند. بايد به هر طريق ممكن به حكومت فشار بياوريم و خواهان آزادي فوري او از زندان شويم.

بهنام ابراهيم زاده، رضا شهابي، منصور اسانلو، ابراهيم مددي، معلمان زنداني و همه زندانيان سياسي بايد فورا از زندان آزاد شوند

كمپين براي آزادي كارگران زنداني

كارگر زنداني زنداني سياسي آزاد بايد گردد

شهلا دانشفر
0044-77798 98968
Shahla_Daneshfar@yahoo.com
بهرام سروش
0044-7852 338334
Bahram.Soroush@gmail.com

براي امضاي طومار اعتراضي كمپين براي آزادي كارگران زنداني و پيگيري اخبار مربوط به كارگران زنداني به وب لاگ ويژه اين كمپين سر بزنيد.

http://free-them-now.blogspot.com/p/blog-page.html

٧ شهريور ١٣٨٩- ٢٩ اوت ٢٠١٠

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s