An interesting act of solidarity


اطلاعیه شماره ١٨


یک اقدام جالبپخش اطلاعیه در حمایت از رضا شهابی در میان کارگران شرکت واحد

یک اقدام جالب حمایتی از سوی گروهی از کارگران شرکت واحد، پخش اطلاعیه در میان کارگران واحد در حمایت از یکی از رهبران محبوب زندانی خود، رضا شهابی از زندان است. این کارگران در اطلاعیه خود دستگیری و زندانی بودن رضا شهابی را محکوم کرده و خواهان آزادی فوری او از زندان شده اند. این اقدام حمایتی با استقبال خوبی در میان کارگران روبرو شده است. اقدام مهمي که میتوان آنرا الگو قرار داد و به حرکتی گسترده در حمایت از کارگران زندانی و زندانیان سیاسی تبدیل کرد.
اکنون سه کارگر شرکت واحد رضا شهابی، منصور اسانلو، ابراهیم مددی در زندانند. میشود در ادامه این حرکت بیانیه داد و خواهان آزادی این کارگران و نیزبهنام ابراهیم زاده و مهدی شاندیز فراهانی دو فعال دیگر کارگری و همه زندانیان سیاسی از زندان شد. میشود بیانیه داد و در مقابل احکام اعدام برای جعفر کاظمی و ٦ زندانی سیاسی دیگر که در تظاهراتهای اعتراضی مردم علیه جمهوری اسلامی دستگیر شده اند، ایستاد.
صدور بیانیه و اطلاعیه در دفاع از کارگران زندانی و زندانیان سیاسی، پر کردن در و دیوار از شعار زندانی سیاسی آزاد باید گردد، پیوستن به جمع خانواده های زندانیان سیاسی که مرتبا در مقابل اوین تجمع دارند و هم اکنون ما شاهد اعتراضات گسترده تر در میان آنان در رابطه با تشدید فشار ها بر روی زندانیان سیاسی و حمایت از اعتراضات زندانیان به این فشار ها هستیم، اعلام اعتصابات اخطاری با خواست آزادی فوری کارگران زندانی و دادن نامه اعتراضی مشترك تشکل های مختلفی که به همت خود کارگران شكل گرفته است و يا ديگر تشكلهاي شكل گرفته در عرصه های مختلف اعتراضی مردم با خواست آزادی فوری زندانیان سیاسی و تلاش برای جلب همبستگی جهانی کارگران و همه نهادهای انساندوست و غيره و غيره همه و همه گامهای مهمی برای آزادی کارگران زندانی، رضا شهابی، منصور اسانلو، ابراهیم مددی، بهنام ابراهیم زاده، مهدی فراهی شاندیز و همه زندانیان سیاسی از زندان است.
“کمپین برای آزادی کارگران زندانی” به کارگرانی که با اقدام جالب خود در حمایت از رضا شهابی و با خواست آزادي او از زندان به پخش اطلاعیه در میان کارگران واحد دست زدند، درود میفرستد. (متن اطلاعیه و گزارش پخش اطلاعیه گروهی از کارگران شرکت واحد ضمیمه است).
با پیوستن هفده هزار کارگر شرکت واحد به این حرکت، بدون شک جنبش قدرتمندی شکل میگیرد که نه تنها رضا شهابی، بلکه دیگر کارگران زندانی و همه زندانیان سیاسی از زندان آزاد خواهند شد.
كمپين براي آزادي كارگران زنداني همه كارگران، معلمان، پرستاران، دانشجويان و جوانان و بخش هاي مختلف جامعه را به مبارزه اي گسترده براي آزادي كارگران زنداني و همه زندانيان سياسي از زندان فرا ميخواند.
كمپين براي آزادي كارگران زنداني

شهلا دانشفر:0044-77798 98968Shahla_Daneshfar@yahoo.com
بهرام سروش:0044-7852 338334Bahram.Soroush@gmail.com
١٣ مرداد ١٣٨٨، ٤ اوت

اطلاعیه جمعی از کارگران و فعالان کارگری داخل کشور درباره رضا شهابیرضا شهابی در دالان فراموشی ؟
چند هفته می شود که رضا شهابی هیچ تماسی با خانواده اش نداشته است.آخرین بار که او از بند امنیتی و مضحک 209 با همسر و فرزندانش گفتگو کرده است ، از ناراحتی و درد شدید در گردن و کمر گفته بود.زیرا – مطابق اخبار و گزارش های منتشر شده – رضا ، قبل از ربوده شدن به دست ماموران مزدور سرمایه داری در تاریخ 22 خرداد 89 در محل کارش و پیش از اینکه حراست شرکت واحد به بهانه ی گفتگو درباره ی وضعیت کاری اش او را به شرکت واحد بکشاند در حال گذراندن دوره ی درمان بابت ناراحتی های شدید جسمی و از جمله مشکلات در ناحیه ی گردن بوده است.
رضا در مرخصی پزشکی به سر میبرده است که توسط مامورین ضد کارگر به محل کارش کشیده میشود و ربوده میشود و اکنون مدت هاست در بند امنیتی 209 زندان اوین که مرتبط و تحت نظر وزارت اطلاعات است دربند است.
همسر و وکیل رضا شهابی بارها به دادسرای مستقر در زندان اوین مراجعه کرده اند اما تا کنون هیچ خبری از وضعیت رضا و نوع اتهام احتمالی علیه این کارگر و فعال کارگری به دست نیامده است.
رضا شهابی از اعضای هیات مدیره ی سندیکای کارگران شرکت واحد بود و بیش از این و مهم تر از عضویت در راس سندیکا و عضو هیات مدیره ،او از آن دسته کارگرانی بود که در چند سال اخیر با تمام نیرو و توان برای دفاع از حق و حقوق کارگران شرکت واحد و همچنین برای کمک رسانی به دیگر کارگران به طور شبانه روزی و مستمر تلاش میکرد.
رضا مجرم است ! جرم او انسان بودن است
رضا مجرم است ! جرم او این است که برای دفاع از حقوق و مطالبات حداقلی کارگران مبارزه کرده است
رضا مجرم است ! چرا که نخواسته است تقلید وار و راضی به خفت و خواری زندگی کندرضا مجرم است ! زیرا که می خواسته علاوه بر تامین زندگی حداقلی برای” شیرین” و “محمد امین” دو فرزند ِ خردسالش که اکنون در خانه ،نگران و بی قرارانتظار خبری از وضعیت وی را میکشند ،دیگر کودکان و فرزندان ِکارگران نیز از حداقل های زندگی انسانی بهره ببرند .
کسی که برای دفاع از حقوق کارگران مبارزه میکند لابد برای سرمایه داران و حکومت های مدافع انان قابل تحمل نیست.
سرمایه داری ایران هم مانند بقیه ی حکومت های سرمایه داری با پلیس و دستگاه امنیتی و دادگاه و دفتر و دستک مربوط به ان و با زندان هایش ،علیه کارگران است
رضا از نظر سرمایه داران مجرم است
در بالا نوشته شد : بند مضحک 209
میدانیم که در این بند و در طی سالیان سال و در حکومت های سرمایه داری پهلوی و جمهوری اسلامی بسیاری از انشان های شریف و مبارز در این بند و در زندان اوین و در زندان های کرج و دیگر شهر ها چگونه تحت ازار و شکنجه و اعدام و تیرباران قرار گرفته اند.این را میدانیم.
اما آیا باز این اقدامات سرمایه داری مضحک نیست ؟ آیا انان خیال میکنند با زندانی کردن ، کارگران و فعالان کارگری ،خفه میشوند؟ این خیال ،خیال باطل و مضحکی است.
رضا شهابی یکی از ده ها هزار کارگری است که برای دفاع از حقوق حقه و مطالبات خود و دیگر کارگران و هم طبقه ای هایش مبارزه کرده و امثال رضا شهابی بسیارند. این راه ادامه دارد.
کارگران آگاه تا به کرسی نشاندن تمام خواسته ها و آرمان های طبقه ی جهانی کارگر از پای نخواهند نشست.
جالب اینجاست که این همه رسانه و روزنامه و سایت خبری که برای کوچکترین اتفاق و دستگیری هم کیشان ، همفکران و هم منفعت های خودشان ،کار سانه ای و اطلاع رسانی میکنند در مقابل دستگیری کارگران و فعالان کارگری تقریبا با سکوت برگزار میکنند.
رضا شهابی در دوره ی فعالیت های خود به عنوان وکیل کارگران در ادارات کار از ده ها و ده ها کارگر دفاع کرده و از اخراج و یا تحمیل زور و بی حقوقی بیشتر به صد ها کارگر جلوگیری کرده است.
رضا برای دفاع از حقوق و مطالبات کارگران شرکت واحد و به دلیل اعتصاب کارگران واحد ،و همچنین به دلیل عضویت در هیات مدیره سندیکا به مدت 4 سال از کار اخراج شده بود اما در تمام این مدت دست از مبارزه ی کارگری برنداشت.
رضا از جمله کسانی بود که باور داشت کارگران باید در مواقع ضروری به داد یکدیگر برسند و اگر خانواده ی کارگری به دلیل مبارزات ِ نان اور خانواده و زندانی یا اخراج وی ،دچار مشکلات مالی شده اند ،بقیه ی کارگران باید به حمایت از این خانواده بپردازند.
رضا شهابی و بسیاری دیگر از کارگران باور داشته و دارند که کارگران نباید از نظر مالی و غیره به هیچ نهاد و دولت و گروه و سازمان وابسته باشند و کارگر باید تنها و تنها با پشتوانه ی کارگران و هم طبقه ای های خود به مبارزه ادامه دهد.
شاید به این دلیل است که انواع و اقسام نهاد ِ شبه کارگری اما وابسته به سرمایه داری ،نهاد های حقوق بشری طرفدار سرمایه داران و ضد منافع اساسی کارگران و همچنین رسانه های خوش نقش و نگار و لی ضدکارگری ِ سرمایه داری در مقابل دستگیری و فشار هایی که به کارگرانی مثل رضا شهابی وارد می شود سکوت پیشه میکنند.
اما رضا شهابی و کسانی مانند او که دل در گرو احقاق حقوق کارگران و زحمت کشان دارند به فراموشی سپرده نشده اند.سکوت خبری و تبلیغی و رسانه ای سرمایه داری نشانه ی درست بودن و کارگری بودن تلاش های فعالین کارگری است.
ما کارگران و همچنین تمامی تشکل های کارگری و تمامی دلسوزان و علاقه مندان جنبش کارگری برای آزادی فوری و بی قید و شرط رضا شهابی و دیگر کارگران زندانی باید تمام تلاش خود را به کار بندیم.زیرا که کسی جز خود ِ ما فریاد رس ما نیست
رضا شهابی و دیگر کارگران زندانی باید آزاد شوند.سرکوب ما را از پای درنخواهد آورد.ما بُرنده تر و متحدانه به مبارزه ادامه خواهیم داد.
جمعی از کارگران و فعالان کارگری داخل کشور
سه‌شنبه 12 مرداد ماه 1389 _ 3 آگوست

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s