Behnam still unheard of!

اطلاعیه ٢٢خانواده

بهنام ابراهيم زاده همچنين بدنبال خبر از بهنام هستند


٧٢ روز است كه بهنام ابراهيم زاده در زندان است و در اين مدت هيچگونه تماسي با خانواده اش نداشته است. بي خبري از وضع بهنام خانواده وي را به شدت نگران كرده است و عليرغم مراجعات پي در پي تا كنون پاسخي به آنها داده نشده است. تنها در اولين تماس تلفني در همان روز دستگيري اش در روز ٢٢ خرداد، خانواده وي با خبر شدند كه جنايتكاران جمهوري اسلامي وي را بشدت مورد ضرب و شتم قرار داده اند و از ناحيه پا و قفسه سينه آسيب ديده است. بنا بر اخبار منتشر شده توسط اتحاديه آزاد كارگران ايران در آخرين مراجعه اي كه در ٣٠ مرداد خانواده بهنام براي پيگيري وضع او داشته اند، به آنها گفته شده است كه روز پنجشنبه ٤ شهريور ميتوانند براي پيگيري وضع بهنام به زندان اوين مراجعه كنند.
بهنام ابراهيم زاده بايد فورا و بدون قيد و شرط از زندان آزاد شود.كارگر زندانی، زنداني سياسی آزاد بايد گرددكمپين برای آزادی كارگران زندانی
شهلا دانشفر0044-77798 98968Shahla_Daneshfar@yahoo.comبهرام سروش0044-7852 338334Bahram.Soroush@gmail.com
براي امضاي طومار اعتراضي كمپين براي آزادي كارگران زنداني و پيگيري اخبار مربوط به كارگران زنداني به وب لاگ ويژه اين كمپين سر بزنيد.http://free-them-now.blogspot.com/p/blog-page.html
٣١ مرداد ١٣٨٩- ٢٢ اوت

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s