100 million for Behnam’s freedom!

اطلاعیه شماره ٢٨

برای آزادي بهنام ابراهیم زاده وثیقه ١٠٠ میلیون تومان تعیین شده است

سرانجام بعد از سه ماه بي خبري، روز گذشته ٨ شهريور بهنام ابراهيم زاده فعال كارگري و فعال دفاع از حقوق كودكان از زندان اوين بند ٢٠٩ با خانواده خود تماس گرفت. در اين تماس او اطلاع داد كه در قبال آزادي وي وثيقه ١٠٠ ميليون تومان تعيين شده است. همچنين به خانواده وي اطلاع داده شده است كه ميتوانند پنجشنبه ١١ شهريور براي تماس با بهنام مراجعه كنند. اعلام اينكه بهنام ابراهيم زاده قرار است با وثيقه آزاد شود، تا همين جا يك موفقيت و خبري خوشحال كننده است، اما تا هنگاميكه او از زندان بيرون نيايد، نميتوان هيچ اتكايي به اين وعده ها كرد و مبارزه براي آزادي وي از زندان ادامه دارد.

اين آزاديها طبعا زير فشار اعتراضات و پيگيري و فشار خانواده هاست كه صورت ميگيرد. اما باز نگاهداشتن پرونده زندانيان سياسي و آزادي آنها در قبال وثيقه يك سياست هميشگي جمهوري اسلامي بوده است. تعيين وثيقه هاي سنگين در وهله اول يك فشار جدي مالي بر روي فعالين سياسي و خانواده هاي آنهاست و بارها شاهد بوده ايم كه براي آزادي فردي از زندان وثيقه سنگين، اعلام شده است، اما بدليل اينكه خانواده وي توان مالي تامين آن را نداشته است، او را مدتها در زندان نگاهداشته اند.

بعلاوه و نكته مهم اينكه جمهوري اسلامي با باز نگاهداشتن پرونده فعالين سياسي و آزادي آنان در قبال وثيقه، تلاش دارد تا چماق و تهديد زندان را همواره روي آنان و در واقع روي كل جامعه نگاهدارد. با اين كار هر از چند گاه اين فعالين را احضار ميكند و ميكوشد نشان دهد كه آنها را در چنگ خود دارد و نبايد دست از پا خطا كنند.

باز نگاهداشتن پرونده هاي فعالين سياسي در واقع ادامه فشار و تهديد دائمي بر روي فعالين كارگري و فعالين عرصه هاي مختلف اجتماعي است كه دستگير ميشوند و اينچنين مرتبا تحت نظر و تهديد دائمي قرار دارند. پرونده قضايي تشكيل شده براي بهنام ابراهيم زاده و همه فعالين كارگري و همه فعالين سياسي بايد فورا لغو شود.

بهنام ابراهيم زاده، رضا شهابي، منصور اسانلو، ابراهيم مددي و همه كارگران زنداني و زندانيان سياسي بايد فورا و بدون قيد و شرط از زندان آزاد شوند.

با كمپين براي آزادي كارگران زنداني همكاري كنيد.

كارگر زنداني، زنداني سياسي آزاد بايد گردد

كمپين براي آزادي كارگران زنداني

شهلا دانشفر
0044-77798 98968
Shahla_Daneshfar@yahoo.com
بهرام سروش
0044-7852 338334
Bahram.Soroush@gmail.com

براي امضاي طومار اعتراضي كمپين براي آزادي كارگران زنداني و پيگيري اخبار مربوط به كارگران زنداني به وب لاگ ويژه اين كمپين سر بزنيد.
http://free-them-now.blogspot.com/p/blog-page.html

٩ شهريور ١٣٨٩- ٣١ اوت ٢٠١٠

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s