Reza Shahabi(Vahed union) in prison and ill

اطلاعيه شماره ٣٣

رضا شهابي زير فشار بيماري در زندان جمهوري اسلامي

رضا شهابي از فعالين كارگري سرشناس و اعضاي هيات مديره سنديكاي واحد از تاريخ ٢٢ خرداد تا كنون در زندان است. او در بند ٢٠٩ اوين زنداني است و از نظر جسمي در شرايط بسيار وخيمي بسر ميبرد. رضا شهابي در دوره اي كه مرخصي پزشكي داشت توسط نيروهاي اطلاعات رژيم دستگير شد و اكنون علاوه بر درد شديد گردن، از درد  دست و ناراحتي گوارشي رنج ميبرد و جلادن جمهوري اسلامي نه تنها هيچگونه امكاني براي مراقبت پزشكي براي وي فراهم نكرده اند، بلكه زير فشار مستمر در زندان وضعيت او بدتر شده است و  برای درمان تنها قرص های معمول مسکن در اختيارش ميگذارند. رضا شهابی در تماس كوتاهي كه در ٢٤ مرداد با خانواده خود داشت، اطلاع داده بود كه جنايتكاران جمهوري اسلامي دو ماه ديگر بازداشت وي را تمديد كرده اند. او يك ماه تمام زير بازجويي ممتد قرار داشت و اكنون برای اعمال فشار روحی به وي گفته اند که باید اتهامات وارد شده توسط بازجوهای وزارت اطلاعات را بپذیرد. اما رضا شهابي زير بار اين فشار ها نرفته و رد اتهامات وارد شده به وي، باعث فشار بيشتر به او شده است.

جرم رضا شهابي شركت در اعتصابات باشكوه كارگران واحد در سال ٨٤ و شركت در تشكيل  سنديكاي واحد است. جرم رضا شهابي اعتراض او براي داشتن يك زندگي انساني و دفاع از حق و حقوق كارگران است. جرمي كه هم اكنون منصور اسانلو، ابراهيم مددي دو عضو ديگر هيات مديره سنديكاي واحد بخاطرش در زندانند و بهنام ابراهيم زاده فعال ديگر كارگري بخاطر آن بيش از سه ماه است كه در زندان بسر ميبرد. رضا شهابي و همه كارگران زنداني و زندانيان سياسي بايد فورا از زندان آزاد شوند.

با كمپين براي آزادي كارگران زنداني همكاري كنيد.

كارگر زنداني، زنداني سياسي آزاد بايد گردد

كمپين براي آزادي كارگران زنداني

شهلا دانشفر

0044-77798 98968

Shahla_Daneshfar@yahoo.com

بهرام سروش

0044-7852 338334

Bahram.Soroush@gmail.com

براي امضاي طومار اعتراضي كمپين براي آزادي كارگران زنداني و پيگيري اخبار مربوط به كارگران زنداني به وب لاگ ويژه اين كمپين سر بزنيد.

http://free-them-now.blogspot.com/p/blog-page.html

١٨ شهريور ١٣٨٩- ٩ سپتامبر ٢٠١٠

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s