22 years since mass executions

در گرامیداشت قربانیان کشتار تابستان ۶۷

پس از گذشت ۲۲ سال، پرونده جنایات جمهوری اسلامی در تابستان ۱۳۶۷ در مقابل چشم جهانیان مجددا باز شده است. در ابن سال هزاران زندانی سیاسی، هزاران مخالف رژیم، هزاران کمونیست و آزادیخواه در عرض چند هفته در زندان های سراسر کشور تیرباران شدند. این کشتار به فرمان مستقیم خمینی رهبر جنایتکار جمهوری اسلامی انجام شد. هزاران نفر در دادگاههای چند دقیقه ای محکوم به اعدام شدند و در گورهای بی نام و نشان به خاک سپرده شدند. نماز نخواندن، مسلمان نبودن، امتناع از شرکت در مصاحبه تلویزیونی از بهانه های عادی اعدام ها بود. یاد همه این عزیزان گرامی باد!

قتل عام زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷ ادامه کشتار سال ۵۸ در کردستان و ترکمن صحرا، ادامه کشتار دانشجویان در سال ۵۹ و تیرباران هزاران زندانی سیاسی در سالهای ۶۰ تا  ۶۳ بود. ادامه سرکوب شوراهای کارگری، ادامه تحمیل حجاب و سرکوب خشونت بار زنان، بستن روزنامه ها و در هم شکستن تشکل های مختلف مردم و دستگیری و شکنجه دهها هزار کمونیست و مخالف رژیم بود. و تنها از این طریق، رژیم اسلامی توانست خود را سر پا نگهدارد و حکومت کند.

٢٢ سال پس از این جنایت، رژیم همچنان سرکوب میکند و مخالفین را به زندان می اندازد اما امروز در اوج بحران اقتصادی و سیاسی، در اوج استیصال و بهم ریختگی و در اوج انزوای جهانی دست و پا میزند. سال قبل میلیونها نفر از مردم در خیابانها حکومت اسلامی را به محاکمه کشیدند و دست اندرکاران رژیم در سال ۶۷ را به جان هم انداختند. زیر فشار انقلاب، سران رژیم جنایات انجام شده را به گردن یک دیگر می اندازند و تلاش می کنند تا خود را بیگناه جلوه دهند. مشروعیتشان را خود زیر سوال برده اند و حکومتشان را خود به محاکمه کشیده اند. امروز در مقابل جنایات جمهوری اسلامی جنبش عظیمی در ایران و در سطح جهان شکل گرفته است. اعدام دلارا دارابی در اول مه سال قبل و سپس اعدام فرزاد کمانگر و چهار زندانی سیاسی دیگر، جنبش عظیمی را در ایران و کمپین نجات سکینه، جنبش جهانی قدرتمندی را علیه اعدام و سنگسار و حکومت جنایت اسلامی بوجود آورد که خاموش نخواهد شد و روز بروز مستحکمتر خواهد شد.

حزب کمونیست کارگری خاطره زندانیان سیاسی جانباخته در تابستان ٦٧ را گرامی میدارد و با تمام قوا برای به سرانجام رساندن و به پیروزی رساندن انقلابی که از خرداد سال قبل شروع شد تلاش میکند. این در عین حال بهترین راه بزرگداشت جانباختگان راه آزادی است.

مرگ بر جمهوری اسلامی

زنده باد حکومت انسانی

آزادی، برابری، حکومت کارگری

زنده باد جمهوری سوسیالیستی

حزب کمونیست کارگری ایران

١٨ شهریور ١٣٨٩، ٩ سپتامبر ٢٠١٠

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s